Information til borgere og virksomheder vedr. gradvis genåbning af Rødovre Jobcenter

Du opfordres fortsat til at kontakte jobcentret telefonisk eller på mail jf. nedenstående kontaktoplysninger.

Rødovre Jobcenter gennemfører digitale og telefoniske samtaler indtil den 31. december 2020, med mindre andet er aftalt.

Ret og pligt

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at deltage i samtaler med Jobcentret og evt. din a-kasse, når du bliver indkaldt. Du har ligeledes pligt til at modtage anvist arbejde. Du har ligeledes ret og pligt til at deltage i tilbud og til at modtage anvist arbejde, samt evt. uddannelsespålæg, hvis du er omfattet af dette. Og du har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, til at være aktivt jobsøgende og registrere dine jobsøgningsaktiviteter i en Joblog, hvis du forud for suspensionsperioden har været omfattet af dette krav.

Kravene om CV og CV-samtaler og rådighedssamtaler genindføres

Dagpengemodtagere henvises til deres a-kasse m.h.t. krav om jobsøgning og pligt til at holde CV vedlige og aktivt på Jobnet.

CV for borgere tilmeldt i perioden 1.marts - 27. maj 2020 skal være registreret på Jobnet og gjort tilgængeligt for arbejdsgivere senest den 15. august 2020. 

Du vil modtage nærmere information og indkaldelse til samtale via din e-boks.

Herunder kan du finde relevant information om beskæftigelsesindsatsen. Hold dig opdateret her!

Rødovre Jobcenter kan træffes mandag til onsdag fra kl. 09.00 - 14.00, torsdag til kl. 18.00, fredag til kl. 13.00 på

telefon 36 37 70 60

Eller på mail: rk@remove-this.rk.dk med 'Att. Jobcenter' i emnelinjen

Se endvidere nedenstående telefonlister med akutnumre for det enkelte område


 

Er du ledig og ønsker hjælp, råd og vejledning til at komme hurtigt tilbage i job – så kontakt jobcentret på tlf. 30 76 73 88 og send dit CV til mail cn24530@rk.dk .

 

Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig 

Dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse

Hvis du er medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, skal du melde dig ledig på www.jobnet.dk samt følge din a-kasses vejledning for nyledige på deres hjemmeside.  

Ansøgere om kontanthjælp og uddannelseshjælp

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk og derudover skal du ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk.

Det er også muligt at kontakte kommunen telefonisk på nr. 36 37 70 60 eller ved et fysisk brev i kommunens postkasse. Du vil være berettiget til ydelse fra ansøgningstidspunktet. 

Samtaler med Jobcentret

Jobcentret gennemfører primært digitale eller telefoniske samtaler med mindre andet er aftalt.

Borgere, der har pligt til at selvbooke en aftale med Jobcentret eller som ønsker at selvbooke

Pligten til selvbook er genindført den 15. august 2020 og du vil fremover få meddelelse om selvbook frist på Jobnet; Min Side. Det står dig også frit for at booke en samtale, selvom du ikke har fået en frist. Du skal desuden være opmærksom på, at du uanset frist for selvbook, kan blive indkaldt til samtale via din e-boks.

Borgere der har ret og pligt til tilbud

Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse er genindført.

Ret og pligt til tilbud (kurser, workshops, ordinær undervisning, projekter mv.) med fysisk fremmøde er genindført. Jobcentret kan imidlertid iværksætte digitale tilbud frem til den 01. oktober 2020. Du skal desuden være opmærksom på, at du uanset frist for selvbook, kan blive indkaldt til samtale via din e-boks.

Praktik og løntilskud

Virksomhedsrettede forløb, såsom virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nytteindsats bevilges, videreføres og evt. forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom. Såfremt du er i tvivl, kontakt din faglige organisation eller a-kasse. Ansatte i virksomhedsrettede tilbud følger retningslinjer som det resterende personale.

For virksomhedsrettede forløb igangsat før 12. marts 2020, som blev afbrudt/ophørte pga. suspensionen, er der mulighed for at bevilge det samme tilbud hos samme arbejdsgiver. Den samlede varighed af tilbuddet både før og efter afbrydelsen skal holdes inden for de gældende regler og alle betingelser for tilbuddet skal være opfyldt.

Jobafklaring og ressourceforløb

Jobafklarings- og ressourceforløb genindføres og du kan igen få beskæftigelsesrettede tilbud og understøttende indsats.

Der kan også igen afholdes rehabiliteringsmøder ved personligt fremmøde, men jobcentret kan også vælge at afholde møderne digitalt frem til 1. oktober 2020.

Borgere i risikogruppe

Jobcentret er opmærksomme på borgere i særlig risikogruppe og ved oplysning om dette, vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den helbredsmæssige situation i forhold til deltagelse i aktiviteter.

Klager

Borgere kan henvende sig til Jobcentret på rk@remove-this.rk.dk med mærket ’’Att: Jobcenter’’ i emnelinjen og afgive en klage. Klagen vil blive behandlet ud fra gældende regler om frist m.v.

Spørgsmål mv.

Har du et budskab eller et spørgsmål til Jobcentret, henstiller vi til at ringe på tlf. 36 37 70 60 eller skrive til rk@remove-this.rk.dk med mærket ’’Att: Jobcenter’’ i emnelinjen, i stedet for at møde personligt i jobcentret. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Økonomisk Team kan kontaktes på rk@remove-this.rk.dk med mærket ’’Att: Økonomisk Team’’. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt. Økonomisk Team træffes mandag til fredag mellem 9-11på tlf. 36 37 70 00.

Akutte tilfælde

Du kan i akutte tilfælde kontakte følgende afdelinger telefonisk eller på mail (opdateres løbende):

Område

Vagttelefon

Mailadresse

Borgere på workshop - dagpenge

24 65 42 77

cn25851@remove-this.rk.dk 

Borgere på workshop – kontanthjælp og danskundervisning

21 42 58 39

cn25473@remove-this.rk.dk 

A-dagpenge, Kontanthjælp jobparate

30 76 73 96

rk@remove-this.rk.dk

Spørgsmål om forløb på sygedagpenge

36 37 76 03

rk@remove-this.rk.dk

Udbetaling af sygedagpenge/nysygemelding cpr.nr. 01-14

52 76 58 62

rk@remove-this.rk.dk

Udbetaling af sygedagpenge/nysygemelding cpr.nr. 15-31

50 15 79 47

rk@remove-this.rk.dk

Sammen om familien

21 16 84 08

rk@remove-this.rk.dk

Vejledningsgruppen unge

30 76 96 61

rk@remove-this.rk.dk

Rehabiliteringsgruppen unge

30 76 95 08

rk@remove-this.rk.dk

Udbetaling af tilskud til løn fleksjob cpr.nr. 01-15

23 81 53 13

cn12077@remove-this.rk.dk 

Udbetaling af tilskud til løn fleksjob cpr.nr. 16-31

51 43 64 13 

cn11683@remove-this.rk.dk 

Rødovre Jobcenter generelt

30 76 70 60

rk@remove-this.rk.dk

Vestvolden

22 55 82 56

rk@remove-this.rk.dk

 

Særligt til virksomhederne 

Arbejdsfordeling

Jobcentret kan fortsat tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling. Kontakt Virksomhedsservice på telefon 61142130 og mailadresse cn22941@remove-this.rk.dk 

Brug for nye medarbejdere

Har virksomheden brug for nye medarbejdere, kan jobcentret være behjælpelig straks. Der er tillige mulighed for at indgå i beskæftigelsesrettede ordninger, såsom virksomhedspraktik og job med løntilskud. Kontakt Virksomhedsservice på telefon 61 14 21 30 og mailadresse cn22941@rk.dk

Elektroniske opkrævninger

Elektroniske opkrævninger, herunder sygedagpengerefusion, udbetalinger vedr. fleksjob, løntilskud mv., vil som udgangspunkt afvikles som normalt i hele perioden. Dette gælder også betaling af øvrige leverancer.

Praktik, løntilskud og jobrotation

Virksomhedsrettede forløb, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og jobrotation bevilges, videreføres og forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom. Ansatte i virksomhedsrettede tilbud følger retningslinjer som det resterende personale.

Særlige kontaktpersoner

Område

Vagttelefon

Mailadresse

Virksomhedsservice

61 14 21 30

cn22941@remove-this.rk.dk 

Virksomhedsservice

24 65 42 77

cn25851@remove-this.rk.dk

Virksomhedsservice

30 68 53 68

cn25892@remove-this.rk.dk 

Arbejdsfordeling

61 14 21 30

cn22941@remove-this.rk.dk 

Regnskabsgruppen

61 14 21 36

cn20464@remove-this.rk.dk 

Udbetaling af refusion sygedagpenge cpr.nr. 01-14

52 76 58 62

rk@remove-this.rk.dk

Udbetaling af refusion sygedagpenge cpr.nr. 15-31

50 15 79 47

rk@remove-this.rk.dk