Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen repræsenteres ved både brugere, ansatte og en kommunalbestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er et politisk organ, der sikre at musikskolen virker på den bedst mulige måde i kommunen.

Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder i dette inspirerende forum, der har mange debatter om musikskolens aktiviteter og udviklingen af såvel musikskolen som kulturlivet generelt i kommunen.

Bestyrelsens medlemmer

  • Lene Due - KB-medlem
  • Henrik Strandfelt - Lærerrepræsentant
  • Tommy Østerlind - Lærerrepræsentant
  • Julie Lund Jørgensen - Folkeskolerepræsentant
  • Mikkel Hausner Christensen - Forældrerepræsentant
  • Louise Broch - Forældrerepræsentant
  • Jonna Petersen - Forældrerepræsentant
  • Selina Whittall Christensen - Elevrepræsentant