Rytmik

Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn i førskolealderen. Rytmik er elementær musikopdragelse, der sigter på at udvikle barnets skabende evner og styrke dets musikalske fantasi. I en legende form indføres eleverne i musikkens verden: de synger, spiller på rytmeinstrumenter, lytter til musik, danser og leger.

Musikundervisning til børn i førskolealderen

Fold alle ud

Rytmik på forældre/barn hold 2021 - 2022

Du har mulighed for at gå til musik med dit barn allerede fra det er helt lille. Der oprettes hold på de forskellige alderstrin med min. 8 og max. 12 børn i følge med en voksen.

Barsels/babyrytmik for 6-12 mdr (tirsdage kl. 12.00-12.50). Vi tilbyder 8 ugers forløb. 

  • Rytmik for 2-3 årige (tirsdage på Trekanten kl. 16.15 - 17.05 og det er 32 gange)
  • Rytmik for 4-5 årige (tirsdage på Trekanten kl. 17.10 - 18.00 og det er 32 gange)

 

Dag og tid er forventeligt tirsdage sen eftermiddag. Barselsrytmik undtaget.

Undervisningen foregår i 50 minutters moduler i 32 uger.

Tilmelding via vores hjemmeside.

Rytmik i daginstitutionerne

Musikskolen tilbyder rytmikundervisning i daginsitutionerne og kommunens dagpleje. Daginsitutionerne og dagplejemødrene står for tilmelding af hold, så forhør jer om mulighederne, der hvor dit barn bliver passet.

Rytmik på skolerne

Musikskolen tilbyder gratis rytmikundervisning til 1. og 2. klasserne på alle kommunens folkerskoler - den såkaldte "Kompagnonlærer-ordning".

Musikskolens rytmikpædagog og klassens egen lærer deltager i musikundervisningen, som foregår i skoletiden. Begge lærere er samtidig til stede i klassen og kan med deres forskellige erfaringer supplere hinanden, feks. med at lede sang- og danselege.