Kom og sæt dit præg på fremtidens Rødovre!

04/05-2017

Rødovre Kommune inviterer til møderækken ’Sammen om Rødovre’.

Du har nu chancen for at få tidlig indflydelse på, hvordan Rødovre skal udvikle sig i årene der kommer. Senere på året skal kommunalbestyrelsen vedtage et forslag til en ny kommuneplan, der beskriver kommunens udvikling gennem de næste 12 år og vi inviterer dig med ind i maskinrummet, inden der ligger en færdig plan for udviklingen.

På møderne kan du møde de politiske udvalgsformænd og høre spændende oplæg om aktuelle temaer.

10. maj kl. 19 til 21 inviterer Økonomiudvalget til ’Sammen om byens udvikling’ på i Loen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.
Det første møde sætter gang i møderækken. Her vil du kunne høre mere om hvad en kommuneplan er og hvilken proces du og vi er en del af. Vi vil fokusere på byens samlede udvikling og de 4 udpegede byudviklingsområder; Rødovre Nord, Islevdal Erhvervskvarter, Bykernen og Rødovre Syd.

17. maj kl. 19 til 21 inviterer Børne- og Skoleudvalget & Kultur- og Fritidsudvalget til ’Sammen om fremtidens fællesskaber og det gode liv’ på Ungecenter2610, Milestedet, Nørrekær 8, 2610 Rødovre.
Møderækkens andet møde vil handle om det gode liv, levende byrum, på tværs af generationer og fremtidens foreninger.

30. maj kl. 19 til 21 inviterer Social- og Sundhedsudvalget & Beskæftigelsesudvalget til ’Sammen om fremtidens velfærd’ på Ældrecentret Broparken, Slotsherrens Vænge 2, 2610 Rødovre.
Det tredje møde vil handle om, hvordan vi skaber fremtidens velfærd sammen i Rødovre. Vi sætter spot på, hvordan de lokale fællesskaber kan være med til at skabe velfærd og løse komplekse udfordringer som arbejdsløshed, ensomhed, sundhed og social arv.

31. maj kl. 19 til 21 inviterer Teknik- og Miljøudvalget til ’Sammen om et bæredygtigt Rødovre’ i Loen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.
Møderækkens sidste møde vil handle om på den bæredygtige by. Især vil vi fokusere på fremtidens infrastruktur og klima.

Sæt kryds i kalenderen og tag del i udviklingen af vores by.

Hvis du vil vide mere om retningen for den nye kommuneplan kan du læse mere i Kommuneplanstrategi 2016 her...