Ældre skal vælge ny hjemmehjælp

29/06-2017

Hjemmeplejefirmaet Din Fleksible Service (DFS) har den 30. juni erklæret sig konkurs. Rødovre Kommune overtager den personlige pleje og praktiske hjælp til de 129 borgere, der bliver berørt af konkursen.

Henrik Abildtrup, Social- og Sundhedsdirektør i Rødovre Kommune, er ked af, at byens ældre borgere bliver berørt af konkursen: "Det er en meget ærgerlig situation for vores ældre borgere, som har valgt leverandøren og er vant til at se kendte ansigter i hjemmet. Rødovre Kommune sikrer, at alle som er berørte af konkursen, får den hjælp, de har brug for, så både ældre og pårørende kan være trygge.”

Rødovre Kommune oplyser, at de arbejder tæt sammen med DFS for at sikre, at overgangen bliver så god som muligt. Borgerne vil få en ny hjælper, og der kan muligvis være en ændring i ugedag eller tidspunkt for leveringen af den hjælp, borgeren modtager.

Alle borgere bliver kontaktet af kommunen på telefon, hvor borgerne bliver informeret om, at der kommer hjælp fra kommunen i stedet for den private leverandør. Bor-gerne vil også blive informeret om, de i løbet af de kommende dage vil blive kontaktet med henblik på valg af fremtidig leverandør. Kommunen sender breve ud til borgerne om konkursen og det videre forløb med valg af ny leverandør. I den ekstraordinære situation hjælpes i første omgang borgere, som får personlig pleje. Borgere som modtager praktisk bistand, kan muligvis opleve mindre forsinkelser, i forhold til hvad de er vant til.

De berørte borgere kan frit vælge en ny leverandør. Udover Rødovre Kommunes hjemmehjælp kan borgerne vælge den private leverandør Aleris.

Såfremt borgere eller pårørende har spørgsmål, kan kommunens visitationsafdeling kontaktes på tlf. 36 37 74 07 i tidsrummet kl. 9-14 på hverdage.

Fakta

  • 129 borgere i Rødovre er berørt af DFS’s konkurs. Borgerne får personlig pleje og praktisk hjælp, heraf får 15 borgere personlig pleje. Ca. 1.100 Rødovre-borgere modtager hjemmepleje.
  • I Rødovre Kommune er der indgået aftale med den private leverandør Aleris, der varetager personlig pleje og praktisk hjælp.
  • Borgere kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og den private leverandør Aleris. Rødovre Kommune leverer hjemmehjælpen, indtil borgerne har valgt ny leverandør af hjemmehjælp.