Teknologi og innovation på skoleskemaet

30/06-2017

Rødovre Kommune indfører et nyt fag, opretter lokalt teknologilaboratorium og sender de ældste elever på studietur, når alle klassetrin fremover skal arbejde med teknologi og innovation som supplement til de traditionelle fag i folkeskolen.

”De børn, som går i grundskolen i dag, bliver unge og voksne i en verden, der er i rivende digital udvikling. Computere og digital teknologi kommer til at være til stede overalt i både privat- og arbejdslivet. Børn og unge skal både lære at kunne forholde sig kritisk til teknologien, og hvordan kreativ og innovativ brug af den kan skabe værdi og løse fælles udfordringer”, siger borgmester Erik Nielsen.

Flere lande omkring os har allerede indført fag som programmering og computational thinking, bl.a. i England, Holland og Finland. Rødovre er den første kommune i Danmark, hvor alle klassetrin systematisk skal arbejde med det. Fra 6. til 8. klasse får alle elever to dedikerede undervisningstimer hver uge. I 8. klasse får eleverne desuden mulighed for at videreudvikle deres evner og blive inspireret på en studietur til et digitalt og innovativt miljø.

”Teknologi og innovation er vigtige kompetencer for alle elever i fremtiden. Vi betragter den digitale udvikling som en selvstændig videnskab på linje med den humanistiske, naturfaglige og kreative - og programmering som et nyt sprog”, siger Erik Nielsen.

Indsatsen kræver nye digitale læremidler. Rødovre Kommune opretter derfor også et lokalt laboratorium, kaldet ”Tek X”, som bliver et teknologisk værksted for eleverne, hvor de kan eksperimentere med de nyeste digitale teknologier, f.eks. med 3D-printere, virtuel reality og droner. På alle skoler skal der ansættes en faglig spydspids inden for teknologi og innovation, og der bliver ansat en teknologifaglig konsulent til at styre indsatsen.

”Vi er klar til at prioritere det økonomisk, så børnene får de bedste forudsætninger for at kunne klare sig i fremtiden. Det koster, hvis man vil have en skole i verdensklasse.”, siger Erik Nielsen.

Rødovre Kommune har de seneste år foretaget en omfattende digital satsning i folkeskolerne, som bl.a. betyder, at der er smartboards i alle undervisningslokaler, og at alle elever fra 4. klasse er blevet udstyret med computere.

Fakta:

  • Det nye fag, Teknologi og innovation, bliver indført fra skoleåret 2018/2019. Inden da vil der være en inddragelsesproces med bl.a. skolebestyrelser, -ledelser, elever og medarbejdere.
  • Rødovre Kommune indgår partnerskabsaftale med UUC, Campus Carlsberg og Future Classroom Teacher for at sikre de rette lærerkompetencer.
  • Rødovre Kommune går i dialog med potentielle samarbejdspartnere om laboratoriet Tek X.

Fra Tinderhøj Skole i Rødovre, hvor eleverne prøver kræfter med en 3D-printer