Budgetaftale styrker velfærden

13/09-2017

Ny aftale om budgettet for 2018 i Rødovre Kommune sikrer bedre service til ældre og børn. Der bliver indført et nyt fag i de lokale folkeskoler, som skal klæde børnene på til den rivende digitale udvikling, som foregår lige nu.

”På landsplan tales der lige nu meget om Lamborghini’er og ufinansierede skattelettelser, der udhuler velfærden. Vi går den modsatte vej i Rødovre. Vi investerer i bedre forhold for vores ældre og børnene, så vi kan fastholde den høje standard, vi har. Det er muligt, fordi vi har en stærk økonomi”, siger borgmester Erik Nielsen.

Nyt fag på skoleskemaet

En af de store satsninger sker på folkeskoleområdet, hvor der er sat penge af til et helt nyt fag, Teknologi og Innovation. Flere lande omkring os har allerede indført fag som programmering og computational thinking, bl.a. i England, Holland og Finland. Rødovre er den første kommune i Danmark, hvor alle klassetrin systematisk skal arbejde med det. Fra 6. til 8. klasse får alle elever to dedikerede undervisningstimer hver uge. Der er afsat 1,1 mio.kr. til lærerkræfter på skolerne og 6 mio.kr. til et teknologisk værksted, kaldet Tek X, hvor eleverne kan eksperimentere med de nyeste digitale teknologier, f.eks. 3D-printere, virtual reality og droner.

”Teknologi og innovation er vigtige kompetencer for alle elever i fremtiden. Vi betragter den digitale udvikling som en selvstændig videnskab på linje med den humanistiske, naturfaglige og kreative - og programmering som et nyt sprog. Digitale færdigheder og digital dannelse bliver helt afgørende, hvis man skal kunne begå sig i det samfund, som vores børn og unge vokser op i”, siger Erik Nielsen.

Mere velfærd til ældre og børn

Der er afsat 10 mio.kr. ekstra til ældreområdet, hvoraf hovedparten er øremærket til at opretholde det høje serviceniveau i hjemmeplejen. Ifølge en Voxmeter-undersøgelse fra 2017 har Rødovre Kommune Danmarks bedste ældrepleje. Der er i 2018 afsat 58 mio.kr. til ombygning af plejehjemmet Ørbygård, som skaber flere moderne plejeboliger til det stigende antal ældre.

Næste år kommer der både flere daginstitutionspladser og flere pædagoger til børnene. Der er afsat ekstra 3 mio.kr. til flere pædagoger for at eliminere alenetid, og man forventer at bruge 34 mio.kr. til at færdiggøre en ny daginstitution ved Irmabyen.

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti svarende til 16 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

”Det er en bred aftale, hvor partierne tager ansvar for at fremtidssikre den lokale velfærd og samtidigt sikrer, at kommunens økonomi fortsat er solid”, siger Erik Nielsen.

Skat og grundskyld bliver holdt i ro.

Se udvalgte investering i 2018 (pdf).