Gule og grønne flag markerer letbanen langs Ring 3

23/10-2017

Måske har du også lagt mærke til de gule og grønne flag, der står mange steder langs Ring 3.

De gule flag viser hvor den fremtidige skellinje for, hvor letbanens område kommer til at ligge. Det inkluderer både skinner, stationsområder og nye vejarealer.

De grønne flag derimod viser det midlertidige arbejdsområde, som der er behov for at anvende i anlægsperioden. Det kræver noget ekstra plads at anlægge letbanen. Derfor skal entreprenørerne bruge arealet mellem de gule og grønne flag i anlægsperioden. Områderne bliver altså tilbageført igen, når anlægsarbejdet er færdigt.

De grønne flag står også placeret ned af sidevejene til Ring 3. Det skyldes, at der skal ske nogle tilpasningsarbejder på disse sideveje. Det kan være arbejder som at forlænge svingbaner eller flytte fortovet længere ind.

Lige nu er flagene placeret langs vejen, da de skal bruges i forbindelse med en besigtigelse. Flagene er placeret ud fra en afmærkningsplan. Så hvis nogen for eksempel flytter rundt på flagene, så ved vi stadig, hvor de skal stå. De gule og grønne flag står kun der, hvor der er ekspropriation. Det betyder, at når flagene nogle steder står inde i hække og haver, er det desværre nødvendigt at inddrage områderne. Ejerne af de inddragede områder bliver kompenseret.