Almene boliger i nyt boligkvarter

12/05-2021

Rødovre Kommune er ved at udvikle et nyt, attraktivt boligkvarter i Bykernen. Der er lagt op til, at en del af boligerne skal være almene.

Rødovre Kommune har nu taget første step til at udvikle boligkvarteret Parkbyen. Det bliver dermed det andet store delområde i Bykernen, hvor der bliver igangsat en omdannelse til boligområde. Almene boliger bliver tænkt ind fra starten.

”Rødovre er et meget attraktivt sted at bo, og boligpriserne har de seneste år været på himmelflugt. Det er vigtigt, at vi har moderne boliger, som er til at betale med helt almindelige indkomster. Når vi udvikler nye og attraktive boligområder, skal der være plads til alle”, siger borgmester Britt Jensen. 

Det nye boligkvarter kommer til at ligge centralt i Rødovre mellem Tæbyvej, Rødovrevej, Gunnekær og Sibeliusparken. Det er i dag primært et erhvervsområde, og planen er at omdanne det til et attraktivt og levende bykvarter. Biodiversitet bliver også tænkt ind fra starten, så det bliver et grønt kvarter med mangfoldig og flot beplantning.

Omdannelsen af Bykernen er et langsigtet projekt, og der er mange private grundejere i området, som Rødovre Kommune er i dialog med. Der er dog allerede tre mindre boligprojekter, som er i gang i Parkbyen.

Fakta om udviklingen i Parkbyen

  • Kommunalbestyrelsen har vedtaget startredegørelsen for udviklingen af området. Det er første step i processen, og det udstikker retningen for udviklingen af området.
  • Rødovre Kommune er i dialog med grundejere og potentielle investorer.
  • Der er planlagt et borgermøde om udviklingen i Parkbyen og om seniorbofællesskab i efteråret 2021. Herefter bliver der udarbejdet et forslag til lokalplan for området.
  • En kommune kan ifølge lovgivningen stille krav om, at op imod 25 procent af boligmassen skal anvendes til almene boliger, når der vedtages en ny lokalplan.