Flere unge kommer på erhvervsuddannelse i Rødovre

10/10-2022

Indsatsen for at få flere i uddannelse efter folkeskolen bærer frugt i Rødovre. Antallet af unge, som søger ind på en erhvervsuddannelse, er nu over landsgennemsnittet. Udviklingen fremgår af årsrapporten for Den Kommunale Ungeindsats, som netop er blevet offentliggjort, og det er en markant forbedring på kort tid.

”Tiden efter folkeskolen er på mange måder afgørende. Valget af uddannelse baner vejen frem til et godt arbejdsliv, men det kræver, at man finder det rette spor, og for nogen er det svært. Derfor er det vigtigt, at vi rammer rigtigt med indsatserne til de unge, og jeg er meget glad for at se den positive udvikling, vi er kommet ind i,” siger borgmester Britt Jensen.

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en sammenhængende plan for kommunens vejledningsaktiviteter for unge. Indsatsen koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser, og den retter sig særligt imod unge, som kan have svært ved at vælge, påbegynde eller gennem-føre en uddannelse eller vælge et erhverv. 

Årsrapporten viser, at antallet af unge i Rødovre, der søgte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse ligger på 21 procent i 2022. Det er en markant fremgang fra året før, hvor tallet var på 15 procent. Fremgangen betyder også, at Rødovre ligger over gennemsnittet på landsplan, som er på 20 procent.

”De flotte resultater viser, at vi med en målrettet indsats kan hjælpe unge med et godt afsæt til voksenlivet. Det nytter noget, når vi tager udgangspunkt i den enkelte person og arbejder på tværs af fagligheder og forvaltninger for at løse de meget forskellige udfordringer, de unge står med. Det skal vi blive ved med,” siger Kim Drejer Nielsen, som er formand for Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune.

Målgruppen er unge under 25 år, og mange forskellige redskaber er i brug for at hjælpe unge på vej mod den uddannelse, de gerne vil i gang med. Blandt andet afholder uddannelsesvejlederne hvert kvartal vidensdelingsmøder med alle erhvervsskolerne på Vestegnen. På den måde er de helt opdateret i forhold til at vejlede Rødovres unge om de mange spændende muligheder, der findes inden for erhvervsuddannelserne. Samtidig får studievejlederne på erhvervsuddannelserne løbende viden om nyt fra de kommunale ungeindsatser.

Rapporten beskriver flere af de måder at arbejde på, som skaber gode resultater. En af måderne er, at unge med for eksempel angst kan prøve at komme til virtuelt åbent hus på deres drømmeuddannelse med VR-briller, inden de skal til åbent hus i virkeligheden. Det virker, fortæller en af de unge, som har valgt at være anonym, i rapporten:

”Jeg har længe været nysgerrig på, hvilke uddannelser de har på Next, men grundet min angst har jeg ikke turdet tage derned. Efter at have været der i VR-brillerne, uden at være der sådan rigtigt, så fandt jeg modet til at tilmelde mig åbent hus og tage derned selv.” 

Læs mere i Årsrapporten for Den Kommunale Ungeindsats.