Flere vejnavne skal ændres i Rødovre

22/09-2022

Vejnavne som Rødovrevej, Tårnvej og Slotsherrensvej er kendte i Rødovre. Snart kan der blive føjet nye til listen. Rødovre Kommune er af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur blevet gjort opmærksom på, at der er fejl i navngivningen af flere adresser. Fejlene skal rettes, både for at leve op til adresseloven og for at sikre, at fx ambulancer og brandvæsenet kan finde frem, når ulykken er ude. Det betyder, at borgere flere steder i kommunen vil få nye adresser.

”Flere af vores veje i Rødovre har samme navn på hver side af en eller flere vejlukninger, og det må vi ikke ifølge adresseloven. Vi er derfor nødt til at ændre flere adresser i kommunen, og det er det arbejde, som Teknisk Forvaltning nu går i gang med,” siger Jan Kongebro, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune.

En af problemstillingerne er, at redningskøretøjer kan have svært ved at komme frem til en adresse, hvis en vej hedder det samme på flere dele af en lukket strækning. Derfor er ændringerne vigtige at få på plads. Hvis du som borger bliver berørt af disse adresseændringer, vil du blive kontaktet af Teknisk Forvaltning enten digitalt eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post, og beslutninger om ændringer træffes først efter dialog med de berørte. 

”Vi forstår godt, at det er en lidt besværlig proces, og at en adresseændring også medfører mange andre praktiske ændringer. Derfor vil vi inddrage berørte borgere og interessenter undervejs, så det hele kommer til at gå så glidende som muligt. Alle berørte borgere vil blive partshørt undervejs, efterhånden som arbejdet med adresseændringerne skrider frem” siger Jan Kongebro. 

Der er ikke sat navn på, hvilke veje Teknisk Forvaltning begynder med, men de berørte bliver kontaktet direkte, når arbejdet går i gang. Forvaltningen begynder arbejdet med de første områder i år. De nye adresser kan komme både i form af nye vejnavne og eventuelt også nye husnumre. 

Det kommer der til at ske: 

  1. Teknisk Forvaltning inviterer til dialog med repræsentanter for borgerne i områder, hvor der er behov for adresseændringer.
  2. Forslag til en løsning bliver forlagt for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med gældende regler.
  3. Beslutninger om adresseændringer bliver sendt i partshøring til de direkte berørte parter.
  4. Bemærkninger fra partshøring bliver vurderet, og der bliver truffet en endelig afgørelse. Herefter får alle direkte berørte parter tilsendt et afgørelsesbrev med klagevejledning.