Foto: Aften billede af Rødovre Rådhus

Forholdsregler om corona-virus påvirker politiske møder

13/03-2020

Opdateret 18. marts

På baggrund af regeringens udmelding om vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet har Rødovre Kommune besluttet at aflyse de planlagte politiske møder i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned.

Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde 19. marts

Da borgmesteren fratræder med udgangen af marts måned, er der imidlertid indkaldt til et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen torsdag den 19. marts 2020 kl 18.30, hvor Kommunalbestyrelsen udelukkende skal tage stilling til sager, der relaterer sig til valget af borgmester og de nye udnævnelser og omrokeringer, som følger.

"Den demokratiske proces og valget af den nye borgmester må under ingen omstændigheder blive påvirket af corona-virus. Jo længere tid, der går, desto større er risikoen for, at det sker, fordi flere bliver smittede. Derfor har jeg indkaldt til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde allerede i næste uge”, siger borgmester Erik Nielsen.

Ingen offentlig adgang til mødet

Regeringen meddelte 17. marts, at der nu indføres forbud mod forsamlinger med mere end ti personer. Forbuddet gælder dog ikke politiske møder. Det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen torsdag den 19. marts vil imidlertid blive afviklet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så der bl.a. vil være ekstra afstand mellem stolene og adgang til håndsprit.

Forvaltningen er desuden i gang med at sikre video-adgang, så alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen får mulighed for at deltage enten ved fysisk fremmøde eller via video-adgang.

Under normale omstændigheder er kommunalbestyrelsesmøder offentlige. På grund af den helt særlige situation har Social- og Indenrigsministeriet meddelt, at offentlighedens adgang til møderne kan etableres ved lyd- eller videotransmission fra mødet. For at sikre så få deltagere (og dermed så lav smittefare) som muligt, vil der ikke være offentlig adgang til mødet.

Der vil fortsat være adgang for pressen pga. pressens vigtige demokratiske funktion og videreformidling til borgerne. Demokratiradioen live-sender som vanligt fra det ekstra-ordinære møde i Kommunalbestyrelsen, så offentlighedens adgang fortsat sikres. Det kan høres live i radioen på FM-frekvensen 105,9 MHz eller som internetradio via hjemmesiden www.rødovrekanalen.dk.

Den planlagte reception for den afgående borgmester den 3. april i Viften er også aflyst. Det forventes, at der på et senere tidspunkt, når der ikke længere er fare for corona-smitte, vil blive afholdt et arrangement, hvor der vil være lejlighed til at sige farvel til den tidligere borgmester og goddag til den nye.