Inden nytår får Rødovres boligejere besked om udrulning af fjernvarme

06/12-2022

Energikrisen, der er udløst af krigen i Ukraine, har medført en voldsom stigning i interessen for at blive koblet på fjernvarmenettet i hele landet – dette gælder også for Rødovre. Inden årsskiftet får alle boligejere besked om mulighederne for at blive koblet på fjernvarmenettet og ikke mindst oplysninger om tidshorisonten. Men allerede nu står det klart, at det ikke er muligt at blive meget præcis om tidshorisonten for den enkelte bolig.

”Vi har fuld forståelse for, at mange gerne vil have fjernvarme hurtigst muligt, særligt i lyset af energikrisen udløst af krigen i Ukraine, og gerne vil vide mere præcist, hvornår de kan regne med at få fjernvarme,” siger Søren Abild Laursen, der er forsyningsleder i Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. 

”Inden nytår sender vi brev ud til alle boligejere uden fjernvarme i kommunen, hvor de kan finde relevante informationer om, hvornår de kan forvente at blive koblet på fjernvarmenettet. Vi kan desværre ikke komme med en mere præcis tidsplan, end den der fremgår af brevet, fordi mangel på både materialer og arbejdskraft gør planlægningen meget vanskelig,” fortæller han.

Fjernvarmen kontakter dig, når det er din tur

Boligejerne skal ikke gøre noget selv for at få tilbuddet om at blive koblet på fjernvarmenettet. Kommunen vil kontakte boligejerne direkte, så snart arbejdet med fjernvarme nærmer sig deres område. Man skal altså ikke være urolig for at misse chancen for at blive koblet på fjernvarmenettet, når det er blevet ens tur.

For de enkelte boligejere er den vigtigste information naturligvis, præcis hvornår man kan blive koblet på fjernvarmen.

”Vi kan som sagt ikke give hver enkelt boligejer en mere præcis tidshorisont end den, der fremgår af brevet,” forklarer Søren Abild Laursen. 

”Det handler ikke om, at det er besværligt for os at skrive præcise tidspunker ud til hver enkelt boligejer. Det handler om, at vi desværre ikke har mulighed for planlægge mere præcist, som situationen er lige nu,” siger forsyningslederen. 

Vanskelig situation

Den nuværende energikrise har udløst en kæmpe interesse for at blive koblet på fjernvarmenettet i hele landet. Derudover har Folketinget besluttet, at fjernvarmen skal være rullet ud til alle der ønsker det senest i 2028. Det betyder, at alle kommuner i Danmark har sat fuld gang i arbejdet. Resultatet er mangel på både de materialer, som skal bruges, og den arbejdskraft, som skal udføre fjernvarmearbejdet.

”Vi står desværre i en perfekt storm, hvor arbejdskraften og materialerne simpelthen ikke kan følge med den store stigning i interessen for at få fjernvarme. Det betyder, at der desværre er en masse usikkerheder i hele udrulningen,” forklarer Søren Abild Laursen. 

Brug hjemmesiden – ikke telefonen

Hvis man har spørgsmål til indholdet i brevet og udrulningen af fjernvarmen i Rødovre, kan man finde svar på fjernvarmens hjemmeside www.rodovrefjernvarme.dk.

”Hvis boligejerne har spørgsmål, kan de finde al information på vores hjemmeside. Hvor gerne vi end  ville, kan vi desværre ikke give en mere præcis tidsplan end den, der fremgår af det brev vi sender ud – heller ikke hvis boligejerne ringer ind til os,” fortæller Søren Abild Laursen.

”Vi opfordrer til, at borgerne bruger vores hjemmeside og kun ringer til fjernvarmen i nødstilfælde, og hvis alle andre muligheder er udtømte. Vi sender flere tusinde breve ud, og hvis mange borgere ringer ind, kan vi ikke nå at svare i rimelig tid. Desuden vil vi hellere fokusere vores kræfter på at få fjernvarmen i jorden så hurtigt som muligt,” siger Søren Abild Laursen.