Information om udvidelse af Motorring 3

16/05-2022

Vejdirektoratet arbejder med planer om at udvide Motorring 3 ved at tage nødsporet i brug. Det er en plan, der formentlig betyder flere biler og dermed mere støj fra trafikken, og det er stik imod ønsket i både Kommunalbestyrelsen og blandt mange borgere i Rødovre om mindre støj.

Fra mandag den 16. maj er projektet i det, der kaldes en indledende offentlighedsfase. Det betyder, at interesserede har mulighed for at kommentere planerne, ligesom alle kan møde op og komme med indspark på to borgermøder i hhv. Gladsaxe og Brøndby den 23. maj og 24. maj. De praktiske informationer fremgår nederst på denne side.

Borgernes oplysninger om, hvordan det er at leve med den støj, som stort set alle i Rødovre er berørt af i dag, og om betydningen af at dæmpe støjen, er vigtig viden i sagen. Derfor opfordrer borgmester Britt Jensen alle interesserede til at blande sig i offentlighedsfasen, så ingen er i tvivl om ønskerne fra borgerne i Rødovre.

I perioden 16.maj – 13. juni gennemfører Vejdirektoratet en idé- og forslagsfase vedrørende projektet for øget kapacitet på Motorring 3, og det er i den forbindelse, borgermøderne afholdes: 

Mandag den 23. maj 2022 kl. 19.00 – 21.00
Grønnemose Skole
Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.00 – 21.00
Kulturhuset Kilden
Nygårds Pl. 31
2605 Brøndby

Læs mere om udvidelsen på Vejdirektoratets hjemmeside.