Ny idrætspolitik: Flere skal dyrke idræt i Rødovre

30/03-2022

Flere skal dyrke idræt i Rødovre, ventelisterne skal være kortere, og så skal færre unge stoppe med at dyrke idræt. Sådan lyder ambitionerne i Rødovre Kommunes nye idrætspolitik.

”Vi tror på, at et aktivt liv er en forudsætning for at have det godt, og at idræt og bevægelse er med til at understøtte borgernes udvikling, læring og dannelse. Derfor sætter vi sætter ambitionsniveauet højt med den nye idrætspolitik. Og vi sætter konkret handling bag alle målene i politikken,” siger borgmester Britt Jensen om den nye politik.

Som eksempel nævner hun, at kommunen vil styrke samarbejdet mellem skoler, dagtilbud og foreningslivet, fordi det kan hjælpe flere børn til at udvikle gode bevægelsesvaner og få et positivt forhold til idræt og bevægelse.

Idrætspolitikken er udarbejdet ud fra kommunens vision for det gode idrætsliv i Rødovre. Visionen lyder: I Rødovre Kommune skal alle borgere have mulighed for et aktivt, sundt og mangfoldigt idrætsliv gennem hele livet. Visionen er både møntet på dem, der dyrker idræt regelmæssigt i klubber og foreninger og dem, der selv dyrker idræt i mindre organiserede fællesskaber eller for sig selv.

”Politikken skal skabe forandringer, og ambitionerne kan koges ned til, at vi dels gerne vil have flere med-lemmer i foreningsidrætten, og dels gerne vil have flere idrætsaktive i det hele taget. Så vi favner bredt, og derfor er jeg også glad for, at politikken er udarbejdet i tæt samarbejde med idrætslivet og med god inspiration fra bl.a. den idrætskonference for alle i Rødovre, som vi afholdt sidste sommer,” siger Lene Due, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Den nye plan for idrætslivet hænger tæt sammen med kommunens øvrige strategier med det mål at bidrage til mere livskvalitet og en bedre hverdag for alle. Samtidig tager planen højde for de mange nye borgere, der flytter til kommunen. Det gælder både i arbejdet med at sikre de rette muligheder i klubber og foreninger og i arbejdet med at indrette byrummet i Rødovre til at understøtte et aktivt og socialt liv.

”Vi har allerede sat en række initiativer i gang, som sætter handling på politikken. Der er bl.a. ansat en foreningskoordinator, som skal være med til at rekruttere og fastholde børn og unge i foreningslivet i tæt samarbejde med vores lokale skoler og institutioner. Vi har indført en fritidspasmodel, som åbner dørene til idrætslivet for børn, som af sociale eller økonomiske årsager ellers ville have svært ved at deltage. Og vi har indledt et samarbejde med idrætslivet om at udpege de steder, hvor der er behov for at investere i faciliteter eller på andre måder styrke foreningerne og klubberne. På den måde sikrer vi, at vi bruger midlerne der, hvor behovet er størst,” siger Britt Jensen.

Idrætspolitikken indeholder fem strategimål, som tilsammen beskriver de mål, kommunen ønsker at nå i idrætslivet, og der bliver fulgt løbende op på, om arbejdet skrider frem efter planen. Her bruger kommunen bl.a. Bevæg Dig For Livets årlige idrætsvaneundersøgelse samt opgørelser over foreningernes medlemstal til at følge med i udviklingen.

De fem strategimål lyder:

  1. Vi vil styrke foreningsidrætten og frivilligheden
  2. Vi vil fremme samarbejde og partnerskaber på tværs
  3. Vi vil styrke idrætten gennem gode faciliteter og inspirerende byrum
  4. Vi vil skabe gode rammer for talent- og eliteidrætten
  5. Vi vil skabe et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv for alle

FAKTA: Læs Rødovre Kommunes idrætspolitik