Rødovre vil have endnu bedre digitale løsninger – og du kan hjælpe

04/05-2023

Med en ny digitaliseringsstrategi er Rødovre Kommune klar til at tage kommunens digitale løsninger til det næste niveau, og hvis du vil bidrage, så er chancen der nu. I et nyt udvalg skal både borgere, erhvervsliv og politikere bidrage til gode digitale løsninger for alle.

Digitale løsninger spiller allerede en stor og positiv rolle på mange måder i Rødovre Kommune. Borgere og erhvervsliv kan få hurtigt svar på mange spørgsmål. Sagsgange som for eksempel at bestille nyt pas bliver lettere. VR-briller hjælper blandt andre psykisk udsatte til et mere aktivt liv. Nu nedsætter kommunen et udvalg, som skal bygge oven på styrkerne.

”Vores ambition er, at vi får det bedste ud af mulighederne, og at vi også husker dem, der har svært ved digitale løsninger. Derfor nedsætter vi et udvalg, som skal arbejde med vores digitale udvikling, og vi vil gerne have et bredt udsnit af borgere og fra erhvervslivet med, så vi har blik for alle de muligheder og faldgruber, som udviklingen rummer,” siger borgmester Britt Jensen.

Hun opfordrer alle interesserede til at melde sig, så udvalget kan få så bred en sammensætning som muligt. Der kommer til at være op til ni borgere og repræsentanter for erhvervslivet i udvalget sammen med fem politisk udpegede medlemmer. De fem politikere er:

  • Annie Arnoldsen Petersen (A) - Formand
  • Jette Louise Larsen (C)
  • Mikkel Molin (V)
  • Martin Rosenkrantz (F)
  • Peter Mikkelsen (Ø)

”Vi vil gerne have en varieret sammensætning, fordi det giver os flere perspektiver på digitalisering. Så uanset om du synes, digitale løsninger er svære, om du arbejder med digitalisering professionelt, sidder i en virksomhed eller noget helt fjerde, så vil vi gerne høre fra dig,” siger Annie Arnoldsen Petersen, som er formand for udvalget.

I beskrivelsen af udvalgets opgave er der fokus på to specifikke områder. Dels skal udvalget bidrage med overordnede betragtninger i forhold til de borger- og virksomhedsrettede pejlemærker i Rødovre Kommunes digitaliseringsstrategi. Dels skal udvalget komme med forslag til konkrete tiltag, der kan indgå i arbejdet med handleplaner på digitaliseringsområdet og dermed være med til at realisere digitaliseringsstrategien.

Ud over at skabe gode løsninger for borgere og erhvervsliv kan digitalisering også sætte kræfter fri, som kan bruges andre steder i kommunen. Det er et vigtigt perspektiv i en tid med både økonomisk krise og mangel på arbejdskraft.

”Gode digitale løsninger hjælper os med at løse alle de opgaver, som presser sig på i kommunerne. Når vores medarbejdere skal bruge mindre tid på en opgave, som bliver helt eller delvist digitaliseret, kan de rette kræfterne mod andre opgaver. Så digitalisering er i høj grad aktuelt i lyset af manglen på arbejdskraft og den økonomiske krise, som hver dag udfordrer os i arbejdet med at holde fast i høj kvalitet og god service til borgere og erhvervsliv,” siger borgmester Britt Jensen.

Hvis du er interesseret i at deltage i udvalget, kan du læse mere på Rødovre Kommunes hjemmeside, hvor du også kan søge om at komme med i udvalget. Fristen er den 11. maj 2023, klokken 12.00.