Verdensøkonomien presser også Rødovre i 2023

19/05-2022

Forarbejdet med budgettet for 2023 er i fuld gang i Rødovre Kommune, og allerede nu står det klart, at den negative udvikling i resten af samfundet formentlig også rammer økonomien i Rødovre Kommune.

”Vi har alle opdaget, at priserne i samfundet stiger, og det slår desværre også igennem i Rødovre Kommunes økonomi. I både de private husholdninger, i virksomheder og i det offentlige er prisernes himmelflugt markant. Det kan mærkes alle steder, og det gælder også kommunens økonomi. Vi er ramt af de samme meget negative tendenser som i resten af samfundet. Samtidig ser vi ind i en aftale med staten om kommunernes økonomi, som efter alt at dømme strammer den økonomiske skrue endnu mere. Vi vil i Kommunalbestyrelsen gøre alt, hvad der står i vores magt for, at alle kommer så lempeligt som muligt gennem krisen, men det vil næsten uundgåeligt kunne mærkes, at økonomien strammer til,” siger borgmester Britt Jensen.

Økonomiudvalget i Rødovre Kommune har haft de indledende drøftelser om næste års budget, og de afspejler på lange stræk den negative udvikling: Stigende priser på byggematerialer gør byggerier og renoveringer dyrere end beregnet. Stigende priser på brændstof, olie og energi rammer meget bredt på både transport, opvarmning, udgifter til el og mange andre poster i budgettet – helt ligesom de stigende priser kan mærkes i en husholdning. Kombineret med, at staten lægger op til at skære yderligere i kommunernes økonomi, ligner det en perfekt økonomisk storm, som til sammen medfører en hård opbremsning i landets kommuner – herunder i Rødovre Kommunes økonomi.

”Lidt groft sagt er situationen, at vi får færre penge, mens opgaverne bliver dyrere. Vi skal betale mere for alt, både projekter som nyt byggeri og daglig drift som opvarmning og transport. Samtidig lader det til, at økonomi-aftalen mellem kommunerne og staten bliver en spareaftale, så også her strammer økonomien til. Det vil kunne mærkes, og det stiller os over for en særdeles vanskelig opgave i Kommunalbestyrelsen,” siger Britt Jensen.

Borgmesteren understreger, at det er vigtigere end nogensinde, at hele Kommunalbestyrelsen går helhjertet ind i det vanskelige arbejde med at sikre en fortsat stærk økonomi. For selv om der stadig er flere ubekendte faktorer, bl.a. aftalen om kommunernes økonomi og beregninger af skattegrundlaget, så er en op-bremsning i økonomien det mest realistiske udfald. 

”Heldigvis har vi gennem mange år opbygget en stærk økonomi og en stærk velfærd i Rødovre. Det solide grundlag er ikke i fare, men vi kommer til at sætte farten væsentligt ned. Det kan betyde, at der er ønsker, vi ikke kan opfylde, eller som vi opfylder langsommere, end vi gerne ville, og jeg er sikker på, at hele Kommunalbestyrelsen vil gøre sit yderste for at finde de løsninger, som mærkes mindst muligt hos borgerne. Vi har en tradition for at finde gode løsninger sammen, og det er nødvendigt for at sikre, at Rødovre også om fem og ti år har en stærk økonomi, som kan sikre den velfærd, vi ønsker,” siger Britt Jensen.

Aftalen om Rødovre Kommunes budget for 2023 skal vedtages endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober.