Årsregnskab 2015

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2015.

Årsregnskab 2015

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2015.

Rødovre Kommune har overholdt rammerne for økonomiaftalen mellem KL og staten. 

Vi har en mindreudgift på servicerammen for 2015 som er en medvirkende faktor til, at vi styrker vores likviditet. 

2015 har derfor i lighed med tidligere år været en fortsættelse af den økonomiske kurs, der blev lagt i 2011 med en stram økonomisk styring og et krav om nulvækst. 

Det har tillige været et år med meget aktivitet på såvel driften som vores anlægsprojekter.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider