Årsregnskab 2016

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2016.

Årsregnskab 2016

Rødovre Kommune har overholdt rammerne for økonomiaftalen mellem KL og staten. Vi har en mindreudgift på servicerammen i 2016.

Det har derfor i lighed med tidligere år været en fortsættelse af den økonomiske kurs, der blev lagt i 2011 med en stram økonomisk styring og et krav om nulvækst.

Det har tillige været et år med meget aktivitet på såvel driften som vores anlægsprojekter.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider