Årsregnskab 2018

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2018.

Årsregnskab 2018

Den markante stigning vi så i befolkningstallet i kommunen i 2017 er fortsat i 2018. Det er en stor glæde at sige velkommen til 709 nye borgere i 2018.

Vores årsregnskab afspejler en høj aktivitet på både anlægs- og driftssiden. På anlægssiden kan vi blandt andet se en høj aktivitet som følge af den stigende befolkningsvækst.

Derfor er det fortsat vigtigt, at vi sikrer en stram økonomistyring i Rødovre, så vi har råd til den markante befolkningsudvikling, vi oplever i disse år, og at vi fortsat har råd til at hjælp dem, der har behov. 

Derfor vil vi såvel i 2019 som i kommende budgetår have fokus på, hvordan vi også i fremtiden fremstår som en god og attraktiv velfærdskommune.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider