Årsregnskab 2020

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2020.

Årsregnskab 2020

Corona satte sit tydelige præg på 2020. Det påvirkede hele vores samfund, og det gælder selvfølgelig også Rødovre Kommunes økonomi.

Pandemien har haft stor betydning for beskæftigelsen, og vi har desværre oplevet en stor og uforudset stigning i antallet af forsikrede ledige. Staten kompenserer kommunerne under ét for beskæftigelsesindsatsen på landsplan - og altså ikke den enkelte kommune - så det påvirker vores økonomi.

Vi har haft ekstraordinære udgifter til rengøring og gode hygiejneforhold for vores borgere, og vi har bl.a. installeret udendørs vaskestationer i skoler og dagtilbud.

Rødovre Kommune har både udarbejdet et økonomisk regnskab og et grønt regnskab for 2020. Set i lyset af pandemien er vi kommet godt ud af året. Det samlede billede er, at Rødovre Kommune er inde i en meget positiv udvikling – både i forhold til økonomien og det grønne område.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider