Budget 2018

Her kan du finde information om procedurer, processer og resultater mv. i forbindelse med budgetarbejdet for Rødovre Kommune.

Budget 2018

Her kan du finde information om procedurer, processer og resultater mv. i forbindelse med budgetarbejdet for Rødovre Kommune.

Publikationen indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budget. 

Herefter vises budget opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. 

Bagerst i publikationen vises takstoversigt og en række overblikstabeller over budget.