Budgetforslag 2021

Her kan du finde information om procedurer, processer og resultater mv. i forbindelse med budgetarbejdet for Rødovre Kommune.

Budgetforslag 2021

Her kan du finde information om procedurer, processer og resultater mv. i forbindelse med budgetarbejdet for Rødovre Kommune.

Publikationen indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgetforslaget. 

Herefter vises budgetforslaget opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. 

Bagerst i publikationen vises takstoversigt og en række overblikstabeller over budget.