Ledningsoplysninger

Her kan du blandt andet finde oplysninger om placeringen af fiber-, og fjernvarmeledninger i Rødovre Kommune.

Bemærk, at Rødovre Kommune ikke har oplysninger om placeringen af ledninger på privat grund. Da vand- og spildevandsforsyningen er blevet selskabsgjort, findes disse oplysninger ikke længere i Rødovre Kommune, men kan fås ved henvendelse til HOFOR

Nedenstående oplysninger erstatter ikke eventuelle graveforespørgsler i Ledningsejerregistret (LER).”

Der er søgefelt hvor en adresse eller matrikel kan fremsøges. Søgefeltet kan også bruges til at lave en ”hvad gælder for”-analyse for en adresse eller matrikel. De temaer, der skal søges i skal tændes og derefter fremsøger man den ønskede adresse eller matrikel i søgefeltet.  Resultatet af analysen vises i en liste nederst i kortet. Hvis temavælgeren dækker for listen kan den klappes sammen ved tryk på ikonet (de tre streger).

Temaerne opdateres løbende ved ændringer.