Plan & Byggesag

Her finder du oplysninger om og placeringen af byudviklingsområder, koloni- og grundejerforeninger, andelsboligselskaber, almene boligselskaber, rækkehusdeklarationer, udstykningsdeklarationer, lokal- og kommuneplaner, kommuneplantillæg og matrikelkort. Du kan tænde og slukke temaerne, zoome ind og ud og panorere rundt i kortet.

Der er søgefelt hvor en adresse eller matrikel kan fremsøges. Søgefeltet kan også bruges til at lave en ”hvad gælder for”-analyse for en adresse eller matrikel. De temaer, der skal søges i skal tændes og derefter fremsøger man den ønskede adresse eller matrikel i søgefeltet.  Resultatet af analysen vises i en liste nederst i kortet. Hvis temavælgeren dækker for listen kan den klappes sammen ved tryk på ikonet (de tre streger).

Temaerne opdateres løbende ved ændringer.