Organisationsdiagrammer

Rødovre Kommune er en virksomhed med ca. 3.300 medarbejdere, hvoraf cirka 170 løbende er elever.

Vi har en politisk ledelse med 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen med borgmester Britt Jensen som formand. Derudover er vi organiseret med en direktion, fire fagforvaltninger - Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og Ressource- og Serviceforvaltningen – og en stab, vi kalder Politik- og Kommunikation.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider