Page Title

Personalebarometer

Personalebarometeret er bygge op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Personalebarometer 2021

I Personalebarometer 2021 giver Personale & Udvikling et tilbageblik på året, der er gået, i forhold til tiltag på HR-området.

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien 2021 og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Rekruttering og Strategisk kompetenceudvikling. 

Igennem disse tre fokusområder vil læseren få indsigt i hvilke tiltag, der i 2021 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for at være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt.

Året 2021 har igen været præget af hele covid-19 situationen, hvilket også har påvirket de forskellige tiltag og aktiviteter, som normalt foregår på HR-området. For at holde medarbejdersiden i Hovedudvalget bedst muligt orienteret om covid-19 situationens påvirkning af de daglige arbejdsforhold har der været afholdt korte statusmøder over teams ca. hver anden uge. 

Den 1. januar 2021 trådte røgfri arbejdstid i kraft. Overordnet set er det gået fint med at efterleve det på arbejdspladserne, men som forventeligt, når man laver en stor kulturændring, tager det tid og kræver løbende opmærksomhed at få implementeret.

I juni 2021 blev vinderne af arkitektkonkurrencen om den nye bygning til rådhusfunktioner fundet, og processen med at kvalificere og bearbejde konkurrenceprojektet er gået i gang. En proces, der involverer en række brugergrupper med forskellige faglige kompetencer. 

På baggrund af læringen fra hjemmearbejdet under covid-19 godkendte Hovedudvalget den 26. august 2021 en Overordnet ramme for hjemmearbejde, der giver mulighed for hjemmearbejde, når det er foreneligt med en effektiv løsning af kerneopgaven og arbejdspladsens behov.

Den 5. oktober 2021 blev kompetenceudviklingsforløbet ”Sammen om Rødovre – Sammen skaber vi velfærd” igangsat på et kick-off arrangement i Rødovrehallen, og efterfølgende er der gennemført en række workshops, der er blevet til forskellige projekter, der gennemføres i 2022. 

Endelig har Rødovre Kommune som følge af en ny whistleblowerlov med virkning fra den 17. december 2021 etableret en intern whistleblowerordning, hvor alle ansatte via en portal kan indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af anden lovgivning og øvrige alvorlige forhold.

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personale i tal, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker. 

God læselyst. 
Personale & Udvikling

Personalebarometer 2021

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider