Personalebarometer

Personalebarometeret er bygge op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Personalebarometer 2019

I Personalebarometer 2019 giver Personale & Udvikling et tilbageblik på året, der er gået, i forhold til tiltag på HR-området.

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Igennem disse tre fokusområder vil læseren få indsigt i hvilke tiltag, der i 2019 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for at være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt. 

Læseren kan bl.a. få indblik i, hvad sundhedsordningen indeholder, og hvilke initiativer der fortsat arbejdes med for at nedbringe sygefraværet og øge trivslen for medarbejderne.

Resultaterne af social kapital målingen for 2019 vises. Direktionen og Hovedudvalget har et fortsat ønske om at flytte fokus fra sygefravær til social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde), som måles årligt.

Kommunalbestyrelsens mål for 2019 var fortsat et samlet sygefravær på max. 4,5 %, men det har desværre vist sig, at sygefraværet er steget fra 2018 til 2019. Læseren kan derfor læse mere om hvilke initiativer, der er iværksat for at nedbringe sygefraværet i Rødovre Kommune. 

Temaerne på de årlige arbejdsmiljøseminarer var mental sundhed og social kapital. Det er den lokale TRIO (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant), som skal løfte opgaven med social kapital og derfor var alle indbudt. 

I 2019 er der udarbejdet et udkast til ny HR-strategi. Strategien er blevet til som et produkt af en drøftelse i forvaltningernes Fælles-MED om, hvad der er organisationens behov og udfordringer med udgangspunkt i lokale data om arbejdspladsernes personaleressourcer og arbejdsmarkedets udvikling. På den måde sikres, at de HR-indsatser, som igangsættes, er et udtryk for, hvad organisationen har brug for.

Det var i første omgang forventet, at HR-strategien ville blive godkendt i foråret 2020, men grundet Corona situationen er godkendelsen fremrykket. 

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personale i tal, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker.

God læselyst.

Personale & Udvikling

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider