Personalebarometer

I personalebarometret kan du blandt andet læse om Rødovre Kommunes prioritering af sundhed og arbejdsmiljø

Personalebarometer 2016

”Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien. Fokusområderne i HR-strategien er blevet forenklet, og der er nu kun 3 mod tidligere 5 fokusområder. Derfor er Personalebarometerets opbygning ændret i forhold til tidligere.

De tre fokusområder er: Attraktive og sunde arbejdspladser, Nedbringelse af sygefravær og Strategisk kompetenceudvikling.  Igennem disse tre fokusområder vil læserne få indsigt i, hvilke tiltag der i 2016 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for i sidste ende at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt. 

Læseren får bl.a. indsigt i, hvad sundhedsordningen indeholder, og hvilke initiativer der iværksættes for at nedbringe sygefraværet og øge trivslen for medarbejderne. 

Læs også om indholdet på de årlige arbejdsmiljøseminarer og arbejdsmiljøkonferencen, som har til hensigt at videreuddanne alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter/-ledere med henblik på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Læseren kan også få indblik i, hvorvidt det er lykkedes at nedbringe sygefraværet i kommunen. Kommunalbestyrelsens mål for 2016 var at nedbringe det samlede sygefravær til 4,5 %.

Der gives også en kort gennemgang af de kompetenceudviklingsforløb, som er sat i gang i kommunen samt et indblik i indholdet på Inspirationsdag for ledere og Fagchefseminaret. 

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personale i tal, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker.

God læselyst.

Personale & Udvikling”

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider