Personalebarometer

I personalebarometret kan du blandt andet læse om Rødovre Kommunes prioritering af sundhed og arbejdsmiljø

Personalebarometer

Forord

I denne udgave af Personalebarometret kan du læse om de tiltag, der sker inden for fokusområdet Arbejdsmiljø og sundhed, og om hvordan medarbejderne har brugt sundhedsordningen i 2015. Workshops, ergonomi, pausegymnastik og yoga har været meget populære i 2015.

Kommunen har nu 50 uddannede sundhedsambassadører, og uddannelse af nye sundhedsambassadører fortsætter i 2016.

Kommunalbestyrelsens mål var at nedbringe sygefraværet til 4,5 % i 2015. Målet for det samlede sygefravær blev desværre ikke nået, og du kan derfor læse mere om, hvad der er sket af tiltag i indsatsen for at nå de fornyede mål under fokusområdet Arbejdsmiljø og sundhed.

Under fokusområdet Professionel ledelse i organisationen kan du læse mere om HR-strategien for 2015-2019, som er blevet revideret med 3 nye fokusområder. Fokusområderne er de områder/temaer, der er særlige vigtige at arbejde med og i perioden 2015 – 2019 er det ”Attraktive og sunde arbejdspladser”, Nedbringelse af sygefravær” og ”Strategisk kompetenceudvikling”.

Endvidere gives der en kort status på to af de 11 projekter, som blev til i forbindelse med Virksomhedskonference 2013.

Til slut i Personalebarometeret finder du afsnittet Personale i tal som giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsskader.”

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider