Personalebarometer

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Nedbringelse af sygefravær og Strategisk kompetenceudvikling.

Personalebarometer 2017

Der er gået endnu et år, og Personale & Udvikling vil igen give et tilbageblik på året der gik i forhold til tiltag på HR-området.

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Nedbringelse af sygefravær og Strategisk kompetenceudvikling.

Igennem disse tre fokusområder vil læserne få indsigt i, hvilke tiltag der i 2017 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for at være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for i sidste ende at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt.

Læseren kan bl.a. få indblik i, hvad sundhedsordningen indeholder, og hvilke initiativer der iværksættes for at nedbringe sygefraværet, øge trivslen for medarbejderne samt indholdet af de forskellige tilbud, herunder workshops, sundhedsambassadøruddannelsen og sundhedsambassadørernes netværksdag.

Læs også om de årlige arbejdsmiljøseminarer og arbejdsmiljøkonferencen, som har til hensigt at videreuddanne alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter/-ledere med henblik på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø. I 2017 var der spændende gæsteoptrædener af Eskild Ebbesen og Peter Mygind.

Læseren får også indblik i arbejdet med nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Kommunalbestyrelsens mål for 2017 var at nedbringe det samlede sygefravær til 4,5 %, og her kan du læse om, hvordan det er lykkedes at komme i mål hermed. Læs også om Direktionens ønske om på sigt at flytte fokus fra sygefravær til arbejdsglæde i form af social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde), som skal måles årligt.

Læseren kan også læse mere om begrebet ”disruption”, som var tema på årets Inspirationsdag for ledere.

Puljen til strategisk kompetenceudvikling har til formål at støtte kompetenceudviklingsforløb og uddannelser på tværs af forvaltningerne eller i hele afdelinger. Puljens primære formål er at medfinansiere kompetenceudvikling, som iværksættes som en del af projekt ”Velfærdskommunen – nye roller og kompetencer”. Der gives et uddybende og et spændende indblik i de forløb, som er igangsat i 2017.

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personale i tal, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker.

God læselyst.

Personale & Udvikling

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider