Personalebarometer

Personalebarometeret er bygge op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Personalebarometer 2020

I Personalebarometer 2020 giver Personale & Udvikling et tilbageblik på året, der er gået, i forhold til tiltag på HR-området.

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Igennem disse tre fokusområder vil læseren få indsigt i hvilke tiltag, der i 2020 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for at være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for at kunne ser vicere kommunens borgere og brugere bedst muligt.

Året 2020 har været præget af hele covid-19 situationen, hvilket også har påvirket de forskellige tiltag og aktiviteter, som normalt foregår på HR-området.

Sundhedsordningen har været i udbud med et øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

I august 2020 besluttede Hovedudvalget, at der skulle indføres røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2021. Alle arbejdspladser har i efteråret skulle drøfte betydningen af røgfri arbejdstid hos dem.

For tredje år i træk har alle arbejdspladser målt deres sociale kapital. På trods af covid-19 var svarprocen ten høj, hvilket indikerer, at arbejdspladserne ser social kapital som et vigtigt værktøj til at arbejde med et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hovedudvalget har i forbindelse med den aktuelle sexisme-debat drøftet emnet, og som led heri udsendt en tilkendegivelse til alle MED-udvalg, hvori Hovedudvalget understreger, at Rødovre Kommune tager skarpt afstand fra sexisme og seksuel chikane.

Kommunalbestyrelsens mål for 2020 var fortsat et samlet sygefravær på max. 4,5 %. I 2020 lå sygefraværet under måltallet. Der har gennem året været arbejdet med flere initiativer for at nedbringe sygefraværet.

2020 var også året, hvor arbejdet med at virkeliggøre ønsket om en ny administrationsbygning for alvor  blev sat i gang. Som led heri blev der nedsat en følgegruppe, som skal sikre medarbejderinddragelse i processen frem mod det nye byggeri.

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personale i tal, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker.

God læselyst
Personale & Udvikling

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider