De fire veje - sammen om Rødovre

Visionen gøres virkelig ad nedenstående fire veje, som vi - kommune og borgere - skal gå sammen.
Derigennem styrker vi fællesskabet, medansvaret og engagementet i lokalsamfundet, så Rødovre også i fremtiden er en god, levende og attraktiv kommune - med nærvær og samvær mellem mennesker.

Sammen om Rødovre

Fold alle ud

Vi vil styrke den offentlige samtale

Dialog og fælles forståelse er en forudsætning for at udvikle Rødovre sammen. Kommunalbestyrelsen vil styrke lokaldemokratiet ved at fremme den fælles, offentlige samtale og skabe et stærkere folkeligt ejerskab til de politiske beslutninger. Rødovre skal være et demokratisk laboratorium, hvor vi udveksler idéer, holdninger og tanker om de fælles anliggender for lokalsamfundet. Samtalen skal bidrage til at tydeliggøre og afstemme forventninger mellem brugere, borgere, foreninger og virksomheder. Samtalen vil hjælpe Kommunalbestyrelsen til at afveje de forskellige hensyn og træffe beslutninger til gavn for helheden.

Borgerne skal være med til at samskabe velfærden

Kommunal velfærd er ikke alene en rettighed, men også borgerens eget ansvar. Borgeren skal derfor i højere grad inviteres med til at skabe og udvikle den kommunale service som en naturlig del af fællesskabets opgaveløsning. Den enkelte er forpligtet til at involvere sig og tage ansvar for egen tilværelse. Kommunens kompetente medarbejdere og den enkelte borger samarbejder om hjælp til selvhjælp.

Vi skal løse opgaverne i fællesskab

De mange frivillige, foreningerne og de kommunale institutioner skaber fællesskab og sammenhængskraft i Rødovre. Kommunalbestyrelsen påskønner de frivilliges engagement og indsats, og vil skabe gode rammebetingelser for det frivillige arbejde. Kommunen vil ikke overdrage kerneopgaver til de frivillige, ligesom opgavedelingen mellem frivillige og kommune skal være klar. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme engagement og frivillighed, så vi sammen løser opgaverne i lokalsamfundet, og så endnu flere tager medansvar for fællesskabet. Kommunalbestyrelsen ønsker også at afprøve nye former for samarbejde med de lokale virksomheder til gavn for både virksomheder og lokalsamfund.

Hjælp til dem, der har behov

Borgerne skal generelt være mere selvhjulpne og mestre eget liv. Blandt andet digitalisering og nye hjælpemidler muliggør skræddersyede og billigere løsninger til den enkelte. Kommunens hjælp tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov frem for krav og standardløsninger. Sparede ressourcer skal bruges til dem, der har behov. Fællesskabet – kommunen – skal altid være der, når borgeren har behov for det. Og fællesskabet har naturligvis en særlig forpligtelse til at værne om og hjælpe de svageste.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider