Befolkningsprognose

Her kan du læse om den forventede befolkningsudvikling.

Rødovres befolkningsprognose

Hvad er befolkningsprognosen?

Befolkningsprognosen er den bedst mulige aktuelle vurdering af den forventede befolkningsudvikling i Rødovre.

Prognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger, bl.a. om fødsler, dødsfald, til- og fraflytning og effekten af nyt boligbyggeri. Forudsætningerne trækker blandt andet på viden om befolkningsudviklingen og boligforhold i de seneste fem år, men det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen er behæftet med stor usikkerhed, herunder om indflytningsmønstret i de nye boliger og en eventuel tendens til fortætning i de eksisterende boliger.

I forbindelse med fremtidige prognoser vil der blive fulgt op på de anvendte forudsætninger. Forventningerne til omfanget og karakteren af det fremtidige boligbyggeri bygger på lokalplaner og oplysninger fra byudviklere.

I prognosen er det forudsat, at boligbyggeriet gennemføres som planlagt. Erfaringsmæssigt kan der være forsinkelser undervejs, således at indflytningen udskydes. Det er der ikke taget højde for i de viste scenarier.

Prognosen er opdelt i to overordnede dele:

  1. Befolkningsprognosen for den samlede udvikling i befolkningen
  2. Prognose for skoleområdet

Der er en særskilt prognose for skoleområdet for at belyse udviklingen i antallet af børn og unge i de enkelte skoledistrikter. På daginstitutionsområdet er Rødovre et samlet anvisningsområde, så der er ikke samme behov for at belyse udviklingen i delområder.

Forudsætningerne for befolkningsprognosen og skoleprognosen er beskrevet i bilag 1 og 2.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK