Baggrund og proces

Her kan du læse om baggrund og proces for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet i Rødovre Kommune.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning til anlægsprojekter på idrætsområdet

Husk at have MitID klar.

I det følgende kan du indsende dit anlægsønske. Inden du registrerer dit anlægsønske, opfordrer vi til at du orienterer dig i baggrund og proces samt procesplanen for 2022.

Ansøgning om anlægsønsker:

Tryk på Start selvbetjening for at indsende din ansøgning. For at indsende din ansøgning skal du logge ind med dit eget eller din forenings NemID.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Anlægsinvesteringer

Baggrund

I Rødovre Kommune er der mange ønsker til opgradering af eksisterende eller etablering af nye idrætsfaciliteter og -anlæg. For at give alle mulighed for at blive hørt samt for at give politikerne mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en model for prioritering og udvælgelse af kommende anlægsinvesteringer på idrætsområdet.

Det overordnede mål med modellen er at skabe:

  • En fast, synlig og transparent proces for alle involverede
  • Et sammenligningsgrundlag mellem de forskellige anlægsprojekter
  • At politikernes, FiR’s og forvaltningens vidensgrundlag bliver styrket, så beslutninger træffes på et oplyst grundlag

Processen

Processen for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet består af en brugerinddragelsesproces og en politisk proces. 

Brugerinddragelsesproces:

Her vises hvordan brugerinddragelsesproces foregår, først ansøgningsrunde, så analysegruppe og til sidst udvælgelseskomité

Fase 1: Ansøgningsrunde

Åbner: 5 januar 2023
Lukker: 26. februar 2023

Den første fase af brugerinddragelsesprocessen består af en ansøgningsrunde, hvor borgere og foreninger får mulighed for at indsende anlægsønsker til forvaltningen ved hjælp af en ansøgningsblanket. Ansøgningsblanketten findes ved at trykke her. Ansøgere der går videre fra den første screening af projekter vil blive bedt om at udfylde et uddybende ansøgningsskema.

Fase 2: Analysegruppe

Når ansøgningsrunden er færdig og alle ansøgninger er modtaget hos Børne- og Kulturforvaltningen, vil forvaltningen foretage en indledende vurdering af anlægsønskerne, baseret på årets udvælgelseskriterier. Forvaltningen afstemmer herefter med Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FiR) hvilke ansøgninger der går videre i processen. De udvalgte foreninger udfylder en uddybet ansøgning, der derefter analyseres, beskrives og kvalitetstjekkes af forvaltningen. Behandling og bearbejdning af anlægsønskerne sker på baggrund af objektive kriterier, der kan være med til at belyse projektets styrker og svagheder. Analysegruppen vil bestå af udvalgte medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen og fra Teknisk Forvaltning.

Fase 3: Udvælgelseskomité

Når analysegruppen har analyseret og kvalitetstjekket de forskellige anlægsprojekter, vil en udvælgelseskomité prioritere og anbefale de indkomne ønsker. De respektive ønsker kategoriseres efter et stort, mellem og lille behov. Udvælgelsen vil ske med udgangspunkt i de målsætninger som idrætspolitikken fastsætter, som bliver den overordnede rettesnor for prioritering af kommende anlægsønsker. Udvælgelseskomitéen består af medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt repræsentanter fra FiR. 

Den politiske proces:

Her vises den politiske proces, budgetseminar, budgettet for det kommende år vedtages og budgetsag, hvor pengene frigives

Fase 4: Udmøntning, hvor pengene frigives

August 2023: udmøntning af de besluttede projekter godkendes politisk i Kultur- og Fritidsudvalget. Pengene frigives i det budgetår, hvor anlægsbevillingen er givet, og herefter kan arbejdet igangsættes.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider