Ny kunst til Rødovre Musikskole

Open Call: Ny kunst til Rødovre Musikskole

Det er med stor fornøjelse, at Rødovre Kunstråd inviterer alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum, til at deltage i dette Open Call. Der ønskes forslag til et blivende kunstværk til Rødovre Musikskoles nye foyer, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre.

Plantegning af ny Musikskole
Plantegning over ny Musikskole

Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre

Rødovre Kunstråd har valgt følgende forløb

 1. Alle interesserede indsender ide-udkast som én samlet pdf. senest 1.05.2021 til kunstraadet@remove-this.rk.dk.
 2. Rødovre Kunstråd udvælger 3-6 projekter blandt de indsendte ide-udkast, som rådet ønsker at se udfoldet og gennemarbejdet med skitser/model, budget og tidsplan. Disse fremlægges d. 24.06.2021.
 3. Værket realiseres ultimo 2021.

Eventuelle spørgsmål rettes til Kunstrådet på mail: kunstraadet@remove-this.rk.dk og besvares af rådets sekretær Anni Lave Nielsen.

Økonomi

 1. Der betales ikke honorar for de indsendte ide-udkast til Open Call.
 2. Derimod vil de kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med budget og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. Honoraret vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet kunstnerens CPR/CVR-nummer. Rødovre Kommune indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Rødovre Kunstråds budgetramme er på 600.000 kr. men for forbeholder sig ret til at udvælge og gennemføre mere end ét projekt for disse midler.

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere med erfaring og interesse for kunst i det offentlige rum.

Krav og ønsker til kunstværket

Rødovre Kunstråd ønsker til Open Call at modtage enkle og konkrete ideforslag, der i skitseform beskriver kunstværkets grundlæggende ide, form, materiale, størrelse og udtryk.

Det er et krav, at værket er et blivende kunstværk og gerne skabt specifikt til den nybyggede musikskoles foyer, der, som det helt centrale rum i den nye bygning, fremover vil byde alle brugere velkommen. Rummet er et åbent gennemgangs- og opholdsrum og fungerer i praksis som fordelingsrum til især de 9 øvelokaler, koncertsalen og undervisernes faciliteter.

I foyeren vil forældre, bedsteforældre og elever på musikskolen tage ophold før og efter undervisningen. Af fast inventar i rummet ses en elektronisk infotavle, der løbende fortæller, hvad der foregår på skolen, samt et elektrisk flygel, der forventes at blive centrum for mindre samspilsarrangementer.  

Som det ses af plantegningen, er der et ønske om, at den store væg ind mod koncertsalen inddrages til kunst, men det er ikke et krav. Byggeriet af musikskolen står til indvielse i september 2021 og en række praktiske elementer er derfor allerede fastlagt så som: gulvbelægning af lyst træ, loftbeklædning med troldtek, hvidmalede murstensvægge og en farvesætning, der følger Arne Jacobsens farveskala skabt til Rødovre Rådhus.

Rødovre Musikskole

Rødovre musikskole underviser på alle folkeskoler i 2. og 3. klasse, og ca. 400 børn og unge går derudover til frivillig musik på musikskolen. På ugebasis møder musikskolens lærere ca. 1.200 elever pr. uge. På musikskolen er der soloundervisning i de gængse instrumenter og sang samt i sammenspil, kor, teori, komposition og rytmik. Året igennem afholdes der mange koncerter, hvoraf kommunens nytårskoncert i Viften med overrækkelse af Rødovre Kommunens Musikpris er et højdepunkt. Ved den nuværende musikskoles indgang står skrevet i sten: HOMO LUDENS – det legende menneske.

De nye rammer for Rødovre Musikskole er tegnet af arkitekt Erik Nobel og er sammenhængende med Kulturhus Viften, der i samme projekt får tilført en cafe. Nobels arkitektoniske hovedgreb kan beskrives som tre hvide former eller voluminer sammensat til en helhed. De lyse åbne rum med store glasfacader vender ud mod Rødovre Rådhusplads, Rødovre Rådhus og Rødovres kommunale Bibliotek, begge tegnet af Arne Jacobsen.

Tidsplan for projektet

01.05.2021 Deadline for indsendelse af ideudkast i pdf til kunstraadet@remove-this.rk.dk

11.05.2021 Rødovre Kunstråd udvælger og ringer til de 3-6 kunstprojekter/kunstnere, der skal fremlægges for rådet. De øvrige indsendte får besked på mail.

24.06.2021 De udvalgte projekter fremlægges kl. 16.30 og 21.00 for Rødovre Kunstråd.

25.06.2021 Alle udvalgte projekter får svar pr. telefon om, hvilke værker Rødovre Kunstråd vil anbefale til udførelse.

17.08.2021 Kultur- og Fritidsudvalget i Rødovre Kommune beslutter endeligt, hvilke værker de ønsker udført til Rødovre Musikskole. Kunstnerne får telefonisk svar dagen efter. 

Kunstnerne offentliggøres i forbindelse med indvielsen af Rødovre Musikskoles nye lokaler, planlagt til at finde sted september 2021.

31.12.2021 De nye værker forventes udført inden udgangen af 2021 eller umiddelbart derefter.

Sådan vurderes dit ide-udkast til Open Call

 • Værket er blivende, dvs. det skal være til glæde for borgere i mange år fremover.
 • Værket forholder sig kunstnerisk og professionelt til stedets brugere, funktioner og æstetik.
 • Værket bidrager på æstetisk og interessant vis til samtale og positive fortællinger.
 • Værket er realistisk inden for de givne præmisser.
 • Kunstneren skønnes at have den fornødne erfaring og viden for at kunne gennemføre et større kunstværk i det offentlige rum ud fra de betingelser, der er skitseret i Open Call.

Hvad skal dit ide-udkast indeholde

 • Kort og inspirerende beskrivelse af ide til kunstværk i ord og skitse.
 • 1 sides CV, gerne med motivation for at arbejde med kunst i offentlige rum.
 • Maks. 5 sider i alt (inkl. CV) samlet som pdf (må maksimalt fylde 5 MB) indsendt pr. e-mail Kunstrådet modtager ikke fysisk materiale.

For at deltage i Open Call skal ansøgningen være modtaget af Rødovre Kunstråd på kunstraadet@remove-this.rk.dk senest d. 1. maj 2021 kl. 12.00. Rødovre Kunstråd

Att. faglig sekretær Anni Lave Nielsen
Tlf.: 40 97 94 24
Kunstraadet@remove-this.rk.dk

Kulturhuset Viften og Rødovre Musikskole – model
Kulturhuset Viften og Rødovre Musikskole – model

Foyer – væg ind på multisal
Foyer – væg ind på multisal

Væg i foyer – ind mod kulturhuset Viften
Væg i foyer – ind mod kulturhuset Viften

Foyer – væg ind mod depot
Foyer – væg ind mod depot


Klik her for at se Open Call 2021 ny kunst Rødovre Musikskole i pdf format

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider