Midlertidig overnatning

Det er vigtigt, at Redningsberedskabet ved, hvis man overnatter på en skole, sportshal, børnehave eller lignende bygninger, som ikke er godkendt til overnatning.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til midlertidig overnatning

Klik her for at gå til Hovedstadens Beredskab og udfyld ansøgningen online til midlertidig overnatning.

Start selvbetjening

Hvis man vil overnatte i en skole, sportshal, børnehave eller lign. i bygninger, som ikke er godkendt til overnatning (”hoteldrift”), skal man søge Hovedstadens Beredskab om en lejlighedstilladelse. Bygningerne må kun anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn.

Tilladelsen skal søges hos Hovedstadens Beredskab.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider