Frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger kan nu søge om tilskud til frivillige social aktiviteter gennem Rødovre kommune (§18 og §79 i lov om social service)

Selvbetjening

Fold alle ud

§ 18 - Ansøgningsskema om tilskud til frivilligt socialt arbejde

§ 18-puljen kan anvendes til støtte af:

Kriterier: 

  • Tiltag, der skal fremme samarbejdet og kendskabet til det frivillige sociale arbejde, f.eks. fælles kurser, seminarer og temadage.
  • Nye foreninger i en opstartsfase, f.eks. foreninger for særligt sårbare og socialt udsatte personer og deres pårørende.
  • Støtte til konkrete frivillige aktiviteter, der ville have vanskeligt ved at blive realiseret uden støtte.
  • Der ydes ikke støtte til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
Start selvbetjening

§ 79 - Ansøgningsskema om foreningstilskud

§79-pujlen kan anvendes til støtte af:

Kriterier:

  • Efter Servicelovens § 79 kan kommunen yde tilskud til foreningers omsorgsarbejde for personer, der modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse.
  • Der ydes ikke støtte til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende  friheds- og menneskerettigheder.
  • Forebyggende og aktiverende tilbud til ældre og handicappede.
Start selvbetjening

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik

Rødovre Kommune har udarbejdet en politik for samarbejdet med de frivillige sociale organisationer i Kommunen.

Social- og Sundhedsudvalget inviterer to gange om året de frivillige sociale foreninger til henholdsvis en heldagskonference i foråret og netværksaften i efteråret. 

"Den sociale vejviser" - Oversigt over de frivillige organisationer i Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune:

Har du brug for en oversigt over de frivillige foreninger og aktiviteter, der findes i Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune, så klik her. 

Rødovre Frivilligcenter samarbejder med Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger i Rødovre. Frivilligcenterets formål er at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Rødovre. Frivilligcenter arbejder for at danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud.  

Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan i Rødovre Frivilligcenter få information om frivilligt socialt arbejde og orientere sig om, hvad der sker lokalt. 

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider