Initiativ- og udviklingspuljen

Har du en ny forening eller et nyt initiativ, der har brug for støtte, så kig her.

Initiativ- og udviklingspuljen

Fold alle ud

Initiativ- og udviklingspuljen

Til start og udvikling af folkeoplysende aktiviteter i Rødovre Kommune.

”Initiativ- og udviklingspuljen” er en pulje som hører under Folkeoplysningsudvalget og har til hensigt at støtte folkeoplysende aktiviteter i Rødovre Kommune.

Formål

Formålet med ”initiativ- og udviklingspuljen” er at fremme og støtte udviklingen af et varieret og alsidigt udbud i Rødovre Kommune.

Der kan søges om tilskud til

  • Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud
  • Nye initiativer
  • Udviklingsprojekter
  • Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye, vedvarende aktiviteter i kommunen.
  • Partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.

Der ydes ikke tilskud til

  • Tilbagevendende projekter
  • Kommercielle projektet
  • Projekter der hører under anden lovgivning
  • Allerede igangsatte projekter
  • Projekter/aktiviteter der ikke afholdes indenfor kommunegrænsen.

Hvem kan ansøge

Folkeoplysende foreninger, hjemmehørende i Rødovre Kommune, samt selvorganiserede grupper, hvoraf mindst 1 person har bopæl i Rødovre Kommune.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være modtaget inden den 1. i en måned for at blive behandlet på udvalgsmøde i slutningen af måneden. Der kan søges hele året, dog ikke i juli.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering vedrørende projektet skal indsendes senest 3 måneder efter at projektet er afsluttet.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål om tilskud fra ”Initiativ- og udviklingspuljen”, kan du kontakte Dorthe Larsen, på telefon nr. 36 37 76 34 eller på e-mail: cn16611@rk.dk

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider