Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje

Ønsker du at oprette eller igangsætte idrætsaktiviteter for børn og unge med handicap? Så søg om tilskud fra Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kultur - Kultur og Fritidsområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje er en sammenslutning af 15 kommuner i hovedstadsområdet, som i fællesskab yder økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. De 15 kommuner er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Aktiviteterne oprettes på tværs af kommunegrænser og støtten gives med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke idræt i almindelige idrætsforeninger.

Kommuner, foreninger og andre interesserede kan søge om tilskud til opstart af idrætsprojekter. Ansøger og aktivitetssted skal dog høre hjemme i en de kommuner, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje.

Det forventes, at projekter forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode. Derfor er det en idé at have drøftet ansøgningen med en konsulent fra kommunen, så forankring af aktiviteten kan ske efter projektperiodens udløb. Kontakt gerne Morten Dam Vestergaard, kultur- og fritidskonsulent i Rødovre Kommune på send e-mail via Digital Post.

Administration af idrætspuljen varetages af Høje-Taastrup Kommune. Mere information og link til ansøgningsskema kan ses på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside:

www.htk.dk/Foreningsservice/Faelleskommunal-handicap-idraetspulje/Faelleskom-Handicap-Idrpulje