Retningslinjer for reklamer på Rødovre Kommunes Idrætsanlæg m.v.

Må der opsættes faste reklamer på Rødovre Kommunes Idrætsanlæg?

Følgende blev godkendt i Kultur & Fritidsudvalget den 11.05.2004

 • Der kan opsættes faste reklamer i Rødovre Skøjte Arena, Rødovrehallen, Rødovre Kommunes Tennisanlæg, Rødovre Stadionhal, Espelundens Idrætsanlæg, Rødovre Stadion og Skaterhockeybanen.
 • Der kan tillige opsættes mobile/lejlighedsreklamer i Rødovre Skøjte Arena, Rødovrehallen, Rødovre Kommunes Tennisanlæg, Rødovre Stadionhal, Espelundens Idrætsanlæg, Rødovre Stadion, Skaterhockeybanen, Islev-badet, samt offentlige veje, stier og andre kommunale anlæg.
 • Der er tilladelse til at reklamere via højtaleranlæg.
 • Indtægterne fra faste reklamer og mobile/lejlighedsreklamer fordeles som følger:
  85 % til klubberne
  15% til ”Reklameordningens 15%'s pulje”
 • Merudgiften (MOMS) tilbageholdes af Rødovre Kommune og afregnes herefter til Told og Skat.
 • Reklamerne må ikke være af anstødelig eller politisk karakter.
 • Klubberne står selv for tegningen af reklamekontrakterne. Dette skal foregå på den af Kommunen udarbejdede standardkontrakt.
 • Forinden afviklingen af arrangementer hvori indgår aftale med en/flere sponsorer omkring reklamer, skal der foreligge en skriftlig aftale (lejekontrakt) med Børne- og Kulturforvaltningen.
 • Der er følgende minimumspriser for faste reklamer:

Anlæg:

Minimumspris pr. skilt

Minimumspris pr. skilt

Minimumspris pr. skilt

Espelundens Idrætsanlæg / Rødovre Stadion

2 m = 1.000,- kr.

4 m = 2.000,- kr.

6 m = 3.000,- kr.

Rødovrehallen

1.22 x 2.10 m = 1.500,- kr.

 

 

Rødovrehallen – øvrige lokaler

Ingen faste minimumspriser

 

 

Rødovre Stadionhal

1.22 x 2.10 m = 3.000,- kr.

 

 

Rødovre Tennisanlæg

Ingen faste minimumspriser

 

 

Rødovre Skøjte Arena

Ingen faste minimumspriser

 

 

Skaterhockeybanen

Ingen faste minimumspriser

 

 

Rødovre Kommunes standardkontrakt skal udfyldes.

 • Der er følgende priser for mobile/lejlighedsreklamer:
  For hver reklamemodul/reklame betales der 250 kr. til ”Reklameordningens 15%'s pulje”, pr. år. Rødovre Kommunes standardkontrakt skal udfyldes.
 • Børne- og Kulturforvaltningen forestår opkrævningen af de indgåede kontrakter og afregner efterfølgende i henhold til punkt 4 og 5, dette gælder også for mobile/lejlighedsreklamer, men her tilbageholdes kun 250,- kr. til ”Reklameordningens 15%'s pulje”.
 • Eventuelt tab på grund af misligholdelse af de indgåede kontrakter bæres af den eller de på kontrakten anførte klub(ber).
 • Reklamepladserne i hallerne fordeles efter Idrætsrådets udarbejdede fordelingsprincip.
 • Reklamepladserne i hallerne skal tegnes senest 01.08 og løber i perioden 01.08 – 31.07 og kan tegnes for en 1-årige, 2-årige eller 3-årige periode. Såfremt reklamepladserne ikke er solgt pr. 01.08, kan de sælges af andre klubber. Hvis klubberne ønsker at benytte sig af de ledige pladser, så skal klubben kontakte Børne- og Kulturforvaltningen, forinden kontrakten tegnes.
 • Reklamepladserne i Espelunden skal tegnes senest 01.02 og løbe i perioden 01.02 – 31.01 og kan tegnes for en 1-årige, 2-årige eller 3-årige periode. Såfremt reklamepladserne ikke er solgt pr. 01.02, kan de sælges af klubber. Hvis klubberne ønsker at benytte sig af de ledige pladser, så skal klubben kontakte Børne- og Kulturforvaltningen, forinden kontrakten tegnes.
 • Såfremt reklamepladserne sælges efter 01.08 for hallerne og efter 01.02 for Espelunden, skal der stadigvæk, som minimum, opkræves minimumstaksten.
 • Reklamepladserne bliver tildelt efter fordelingsprincippet og klubberne vil herefter få tildelt en/nogle pladser. Rødovre Kommune kan, såfremt de finder det nødvendigt flytte rundt på reklamepladserne, således at reklamerne udgør en bedre helhed i hallen/anlægget.
 • Ikke gentegnet reklamer skal nedtages af brugerne, senest 1 måned efter reklamekontraktens ophør. Såfremt reklameskiltet ikke nedtages til den aftalte tid, vil klubben modtage en regning for nedtagningen på 200,- kr.
 • Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (F.I.R.) kan uden opkrævning opsætte 1 reklameskilt, med deres logo, på hvert anlæg/hal. Idrætsforeningerne i Rødovre Kommune kan uden opkrævning opsætte 1 reklameskilt, med deres logo og evt. web-adresse, men kun på det anlæg de træner/spiller i/på.
 • Rødovre Kommune kan uden opkrævning opsætte reklameskilte (Logo) på anlæggene.
 • Idrætsinspektøren kan såfremt der er ledige reklamepladser, tegne reklamer på anlæggene og i hallerne. Indtægten skal gå til udstyr m.v. til hallen/anlægget. Der skal svares 15% af reklameindtægten til ”Reklameordningens 15%'s pulje”.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK