Støtteordninger til kultur- og fritidslivet

Her kan du finde information om, hvilke støtteordninger Kulturministeriet har iværksat for folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner og andre aktører på kultur- og fritidsområdet som følge af corona-krisen.

Kulturministeriets kompensationsordninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen. Enkelte af puljerne kan ikke søges endnu, men følg med på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor puljerne løbende bliver åbnet. https://slks.dk/covid-19/

Læs mere om hjælpepakkerne til kulturlivet på Kulturministeriets hjemmeside.
https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/

Støtteordninger

Fold alle ud

Kompensation til højskoler, daghhøjskoler og aftenskoler

Dette initiativ er rettet mod (dag)højskoler og aftenskoler for tabt deltagerbetaling for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling i perioden 9. marts til 8. juli 2020.

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/hjaelp-til-hoejskoler-aftenskoler-og-folkeuniversiteterne/

Hjælp til selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger

Initiativet henvender sig til selvejende kulturinstitutioner, fonde, foreninger m.v., som får 50 % eller mere i offentlig støtte.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/hjaelp-paa-vej-til-kulturinstitutionerne/1/1/

Kompensation til arrangører

Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation. Den udvidede kompensationsordning til arrangører er til og med 31. august. Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/flere-aflyste-koncerter-festivaler-og-store-motionsloeb-kan-faa-kompensation/1/1/

Hjælp til nødlidende kulturinstitutioner og revyer

Regeringen har oprettet en nødpulje, der kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/hjaelp-til-noedlidende-kulturinstitutioner-og-revyer/1/1/

Kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit.

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/kunststoetteordning/

Kunststøtteordning for kunstnere og projekter støttet gennem Statens Kunstfond

Denne ordning medfører, at tilskud opnået gennem Statens Kunstfond ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/loesning-for-kunstnere-og-projekter-stoettet-gennem-statens-kunstfond/

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under Corona-krisen

Ved en politisk aftale på social- og indenrigsministerens område om tiltag for svage og sårbare grupper indgår en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af kulturinstitutioner, skoler og alle foreninger og organisationer på kulturområdet bredt, til nye samarbejdsprojekter omkring udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udforme de konkrete rammer for puljen.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/10-mio-kr-i-kultur-hjaelp-til-aeldre-borgere/1/1/

Hjælp til danske medier

Denne kompensationsordning er rettet mod medievirksomheder, der har tabt annonceindtægter som følge af COVID-19. Det drejer sig om trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kom-mercielle radioer, magasiner samt fagblade.

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/hjaelp-til-danske-medier/

Hurtig udbetaling af mediestøtte

Denne ordning iværksættes for at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokale radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/hurtig-udbetaling-af-3681-mio-kr-fra-mediestoetten-skal-sikre-mediernes-likviditet/

 

 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider