Ordet er dit

Velkommen til Rødovre Kommunes debatforum

Her kan du komme med din mening om lige netop det, der optager dig mest som borger i Rødovre. 

Alle indlæg i ’Ordet er dit’ udgør tilsammen en fri og åben debat om forholdene i Rødovre. Du har mulighed for at være med ved at skrive et indlæg med din mening, eller at kommentere andres indlæg. Debatforum er et frit og åbent tilgængeligt forum, som kan læses af alle besøgende på kommunens hjemmeside på internettet. For at undgå misbrug af vores debatforum forbeholder vi os ret til at slette indlæg med kommercielt indhold eller med links til kommercielle websites. 

Vi læser naturligvis alle indlæg og vi bestræber os på at svare på alle spørgsmål.

 

Rotter 05. apr 2020

I har sådan en fin rottehandlingsplan for 2019-202,1 hvor I bla. skriver

” Den overordnede målsætning i Rødovre Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv bekæmpelse består både af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til gene fjernes. Den består desuden af fejlfinding og vejledning, der medvirker til, at problemet ikke opstår igen.”

Okay....for 2 uger siden oplevede jeg en rotte i min have.

Jeg bor i et boligkompleks med 71 lejemål fordelt på 4 blokke. Hver blok har 6 stuelejligheder med haver.

Da jeg ikke kunne ringe til jer, fik jeg mit boligselskab til at ringe til jer, at jeg havde set en rotte i min lille have der er ca. 30-35 kvm, og I sendte naturligvis dagen efter en rottefanger herned til mig, den rottefanger søger IKKE i min have, men sætter kun en rottekasse op i hækken ud mod stien. Han prøver ikke engang at finde ud af, HVOR rotterne kommer fra (hvor rederne er, hvis de ikke er i min have, som han ikke engang undersøgte).

I sidste uge sad jeg ude i min have og nød solen ved 15 tiden, men jeg fandt ud af, at jeg var ikke alene, jeg havde fået selskab af en rotte og ikke bare havde jeg fået selskab af en rotte, men den havde sgu den frækhed, at sætte sig på min højre fod, hvilket fik mig til at lave mesterskab i både højde spring, karatespark og udøve det høj C alle 3 dele på samme tid.


Mads W. Poulsen, hundefører hos Anticimex A/S, siger at rotter er som udgangspunkt et sky dyr, der helst ikke lader sig se. Først når de bliver rigtig mange, begynder de at titte frem om dagen.
”Når du begynder at se rotter i dagslys, er det fordi, problemet er ved at være massivt, siger han og de er farlige. For rotter holder sig ikke tilbage. Det vil sige, at når de begynder at blive presset, begynder de at blive mere næsvise over for mennesker, når de søger efter føde. Og rotteurin er altså noget, du kan dø af.”

Desuden er rotternes evne til at formere sig særdeles god. De bliver kønsmodne allerede efter et par måneder og føder typisk kuld på syv-otte unger ad gangen. Rotter prøver at få unger hele tiden, men de har normalt en pause fra november til hen i marts. Men i den her vinter, som er den mildeste i mands minde, er der med garanti mange hunner, som er blevet drægtige.

En af mine naboer har indgang til rottereder i sin have, og har flere gange haft jeres rottefanger på besøg. Hun har hver gange bedt jeres rottefangerne om, at gasse de huller, hvor rotterne bor, men det gør han IKKE, han stiller bare flere rottekasser op ved siden af hullerne.

Er det kommunes målsætning?
IKKE ifølge jeres egen handlingsplan ” Den overordnede målsætning i Rødovre Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv bekæmpelse består både af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til gene fjernes .Den består desuden af fejlfinding og vejledning, der medvirker til, at problemet ikke opstår igen”.

Hvor svært kan det være, at lave en effektiv rottebekæmpelse?
I må jo tage hele kampskyttens frem og bruge alle de midler I har, som jo bla. er svovlpatroner, der direkte slår dem ihjel under jorden i hullerne.

Jeg har ikke brugt min have siden, men ser frem til, at I får gjort noget ved rotte problemet, så jeg igen kan nyde min lille have uden rottebesøg.

Oprettet af: Jill Schapiro den 05. apr 2020, kl. 13:47
Besvar

Her i Hendriksholms kvarteret er vi også udfordret af rotter og har været det i mange år. Rottefængeren søger med sin hund og opsætter kasser med gift, men rotterne går ikke i de kasser - de er smarte nok.

Jeg syntes kommunen bør ændre strategi og finde mere effektive metoder end giftkasserne der ikke virker.

Oprettet af: Lars Hovgaard den 25. apr 2020, kl. 07:06 Besvar

Kære Lars

I Rødovre Kommune benytter vi primært giftdepoter til at bekæmpe rotter udendørs samt klapfælder, hvor det kan være relevant. Det er rigtigt, at det kan være vanskeligt at få rotter til at gå i giftdepoter. Det er blandt andet tilfældet, hvor der er skjulesteder nok. Det drejer sig blandt andet om områder med tætte hække, masser af vegetation og haver med meget rod. Giftdepoterne benyttes af rotterne som skjulesteder, hvor de så finder giften. Er der tilstrækkeligt meget andet at gemme sig i, kan der gå noget tid, før rotterne begynder at opsøge gitdepoterne. Da rotterne samtidig er bange for nye ting i omgivelserne og giften er langsomt virkende (det skal den være), kan der gå flere uger før opsætning af giftdepoter har en effekt. Det er også muligt at benytte klapfælder udendørs, men disse skal tilses ofte, så det er en meget tidskrævende måde, at bekæmpe på. Samtidig kan der være en vis bifangst i form af eksempelvis fugle.

Der er andre og nyere metoder, som fælder, der kan melde tilbage, når de har skudt. Til kommunal bekæmpelse kræver det dog en meget stor mængde af dyre fælder med dyre abonnementer, og i Rødovre har vi hidtil ikke set en løsning, der vil være interessant for os. Vi er ikke bange for innovation og har testet mange nye fælder. Vi var desuden blandt de første kommuner i Danmark, der i 2008 begyndte at bekæmpe rotter i kloakken med elektroniske fælder (Wisetraps, nu Smartpipes).

Hvis du har gode idéer til rottebekæmpelse, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig. Det samme gælder, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til rottebekæmpelsen i øvrigt. Mit nummer er 3637 7219.

Med venlig hilsen

Peter Christiansen
Miljømedarbejder

Oprettet af: Peter Christiansen den 30. apr 2020, kl. 08:41 Besvar

Kære Jill

Mange tak for din henvendelse om rotter.

Som vi skriver i vores rottehandlingsplan, så er målsætningen at levere en effektiv rottebekæmpelse. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være enkeltsager, hvor I som borgere føler, at noget kunne være gjort bedre. Herunder f.eks. at der ikke er udført fejlfinding i forbindelse med anmeldelse af rotter i din have.

Rottebekæmpelse består både af fejlfinding og direkte bekæmpelse. Fejlfindingen har det formål, at identificere problemet, der i første omgang har ført til rotteforekomsten. Det kan være et kloakbrud, fuglefodring eller manglende oprydning i en have. Rotter skal have mad, vand og et sted at bo. Fjerner man en af tingene i den kæde, er der ikke rotter. Det kan dog være vanskeligt, at fjerne en eller flere af disse ting, jo større området er. Det er jo ikke sikkert, at rotterne får opfyldt deres behov i din have – selvom de tydeligvis færdes der.

Hvis du ringer til mig på 3637 7219 og giver mig din adresse, så kan vi tale om hvordan vi mest effektivt får bekæmpet rotter hos dig.

Det er rigtigt, at rotter er sky dyr. Jeg er dog ikke enig i, at de først lader sig se, når der er mange. Det betyder snarere, at de rotter der er i området, har været der et stykke tid og nu er trygge ved deres omgivelser. Rotter er som udgangspunkt bange for alt, hvad der nyt og de hader at bliver forstyrret.

Du skriver, at rottefængeren fortalte, at man kan dø af rotteurin. Rotteurin er i hvert fald fyldt med en række bakterier og vira som vi mennesker kan blive syge af. Når rottefængeren har sagt, at man kan dø af det, så tænker han på, at rotterne er bærere af en bakterie, der kan give Weill’s syge. Det er rigtigt, at Weill’s syge er potentiel dødelig – til gengæld er den meget sjælden. En opgørelse lavet over tilfælde i Danmark for et par år siden, viste at de mennesker der var blevet ramt, hovedsaligt var blevet syge i forbindelse med udlandsrejser, arbejde med dambrug eller arbejde med kloakker. Antallet af smittet på et år lå på 20-25 personer. Det er således ikke sådan, at man som almindelige dansker skal være urolig for, at dø på grund af rotter.

Jeg kan forstå, at en af dine naboer har haft rotter og hun har bedt vores rottefænger om at gasse dem i hullerne. Det har indtil 2017 været ulovligt at benytte gas som bekæmpelsesmiddel mod rotter. I 2017 arbejdede Miljøstyrelsen for muliggøre gasning af rotter. Om det lykkedes ved jeg ikke på stående fod, men det er heller ikke relevant i forbindelse med bekæmpelse i bymæssig bebyggelse. Gasning i eller omkring bygninger vil kræve afspærring af området og opsætning af information om livsfare, evakuering af huset – i jeres tilfælde en større del af et etagebyggeri – og tilstedeværelse af vagter, der kan hindre mennesker i at nærme sig ind til gassen med sikkerhed er væk. Det sidste kan tage et par dage. Rødovre Kommune vil ikke tolerere, at der benyttes gas til bekæmpelse af rotter, hvis det kan medføre den mindste risiko for tab af menneskeliv.

Du skriver, at det ikke kan være svært at gennemføre en effektiv bekæmpelse. Hvis vi mennesker giver rotterne mulighed for at leve ved at tilbyde mad, drikke og skulesteder, så skal rotterne nok benytte sig af det. Rottebekæmpelse er en fælles sag mellem grundejer og Rødovre Kommunes rottefænger. Vi kan vejlede, fejlfinde og bekæmpe direkte (gift eller fælder). Men hvis der er større områder med kloakbrud, masser af skjulesteder samt mad og drikke, så kan det være uhyre vanskeligt og tidskrævende at bekæmpe rotter. Som eksempel kan det nævnes, at en effektiv bekæmpelse ikke nødvendigvis er en total fjernelse af rotter fra et område. Det kunne f.eks. være tilfældet i et havneområde, hvor en vis mængde rotter kan tolereres. I Rødovre Kommune bestræber vi os naturligvis på, at sørge for at rotterne fjernes så effektivt som muligt, men der kan være tilfælde, hvor det tager længere tid end borgerne bryder sig om.

Jeg vil endnu engang opfordre dig til at ringe til mig, så vi kan tage en snak om rottebekæmpelse i dit område.

Med venlig hilsen

Peter Christiansen
Miljømedarbejder

Oprettet af: Peter Christiansen den 30. apr 2020, kl. 08:37 Besvar

Indtast din besked:

* skal udfyldes
  

Indtast venligst det ord der er vist på billedet. Dette er for at beskytte imod misbrug.

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.