Ordet er dit

Velkommen til Rødovre Kommunes debatforum

Her kan du komme med din mening om lige netop det, der optager dig mest som borger i Rødovre. 

Alle indlæg i ’Ordet er dit’ udgør tilsammen en fri og åben debat om forholdene i Rødovre. Du har mulighed for at være med ved at skrive et indlæg med din mening, eller at kommentere andres indlæg. Debatforum er et frit og åbent tilgængeligt forum, som kan læses af alle besøgende på kommunens hjemmeside på internettet. For at undgå misbrug af vores debatforum forbeholder vi os ret til at slette indlæg med kommercielt indhold eller med links til kommercielle websites. 

Vi læser naturligvis alle indlæg og vi bestræber os på at svare på alle spørgsmål.

 

Udendørs konceerter - larm 26. aug 2017

Jeg er meget enig i det den forrige borger Johannes skriver om det støjhelvede som disse koncerter giver anledning til.
Det er mig aldeles uforståeligt at RK giver tilladelse hertil. Men ungdommelige socialdemokratiske stemmer tæller øjensynligt mere end alle de gode og ældre skatteborgere der bor i villakvartererne rundt om, der får en hel week-end spoleret af støj. Her lørdag formiddag er der allerede gang i den deroppe!

Oprettet af: Vitus Nielsen den 26. aug 2017, kl. 11:56
Besvar

Som Vitus skriver det, kan larmen virkelig ødelægge ens humør ikke mindst selve dagen. Jeg undrer mig over hvordan de ikke alle sammen har fået tinnitus. Er der ikke regler for hvor meget larm der må være til en koncert, med mulig måling af decibel og hvor lang fra selve stedet man skal kunne høre ”Musikken”???

Venlig Hilsen
Alexander Rosenborg

Oprettet af: Alexander Rosenborg den 29. aug 2017, kl. 17:21 Besvar

Hej Vitus og Alexander
Rådhusplænen i Rødovre bliver hvert år i maj og juni lånt ud til 90’er fest og Rødovre Byfest. Efter sommerferien er der typisk et ”For evigt arrangement” og eventuelt et andet koncert-arrangement. Vi ved, at lydniveauet til disse arrangementer er højt og kan medføre gener hos naboer og omkringboende. Arrangementerne varsles derfor i forskellige medier bl.a. på flere større TV-kanaler.

Efter en evaluering af de afholdte arrangementer i 2017, er det blevet besluttet, at vi fremadrettet kun giver tilladelse til afholdelse af ét arrangement på en weekend - dog med undtagelse af Byfesten. Rødovre Byfest er en traditionel begivenhed i Rødovre og har været afholdt i 30 år. Byfesten afholdes altid i uge 24, hvilket annonceres i flere medier. Byfesten afholdes af en sammenslutning af lokale foreninger.

Ud over kommunen skal politiet give tilladelse til afholdelse af arrangementerne i henhold til Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. I tilladelsen stilles bl.a. krav til, at musikken skal ophøre senest kl. 24:00. Politiet er til stede på pladsen under arrangementerne og skal sørge for overholdelse af tidspunktet.

I forhold til støjgener henviser Miljøstyrelsen til Københavns Kommunes retningslinjer for miljømæssige forholdsregler ved udendørs musikarrangementer. I disse retningslinjer angives et højeste støjniveau ved de nærmeste boliger på mellem 60 og 70 dB(A). Samtidig vurderes det i retningslinjerne, at der skal være et fastsat sluttidspunkt typisk mellem kl. 23.00 og 24.00. Disse forskellige grænser er selvfølgelig et udtryk for et kompromis mellem hensyn til naboer og ønsket om ikke at begrænse byens kulturelle liv væsentligt.

Da ”Vi elsker 90’erne”, ”For evigt”-arrangementet og Rødovre Byfest alle har fast sluttidspunkt kl. 24.00 (søndag kl. 18.00) og afholdes på Rådhusplænen med ca. 150 m fra støjkilden til nærmeste beboelse, vurderes støjen ved de nærmeste boliger at overholde ovenstående retningslinjer, selv ved et særdeles højt støjniveau på plænen. Hvis der laves en beregning, hvor der forudsættes et lydniveau på 110 dB, overholdes de 70 dB ved nærmeste bolig (normalt regnes med et lydniveau på 100 dB for en udendørs rockkoncert).

Med venlig hilsen
Miljøkontoret, Teknisk Forvaltning

Oprettet af: Marianne Holm den 11. sep 2017, kl. 12:07 Besvar

Indtast din besked:

* skal udfyldes
  

Indtast venligst det ord der er vist på billedet. Dette er for at beskytte imod misbrug.

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.