Handicaprådet

Handicaprådet i Rødovre Kommune

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2006, sammensættes Handicaprådet af seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer- lokalafdeling Rødovre, fem medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger og et medlem fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 

 • Britt Jensen

Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre  

 • Torben Bjørn Andersen, Muskelsvindfonden
 • Jytte Andresen, Ulykke patientforeningen
 • Lis Jensen, Diabetesforeningen
 • Jytte Mikkelsen, Landsforeningen Down syndrom
 • Trine Marie Gulstad Ravn, Hjernesagen
 • Tom Olsen formand, Landsforeningen LEV

Suppleanter

 • Lena Hyllested Christensen, Ulykke patientforeningen
 • Villy Kofod, Diabetesforeningen
 • Susanne Skydt, Landsforeningen LEV

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger

 • Jakob Duvå, Jobcenterchef
 • Henning Elmelund, Kultur- og Fritidschef
 • Karen Haudrum Larsen, Dagtilbudschef
 • Allan Pedersen, Ældre- og handicapchef
 • Bjarne Rieckmann, Stadsarkitekt

Forvaltningerne vil sikre suppleantdækning ved fravær.

Kontakt

Du kan kontakte Handicaprådet her