Møderække

Møder i Rødovre SeniorRåd 2021

Alle ordinære møder afholdes den sidste torsdag i måneden kl. 13.00.

Januar: Torsdag d. 28.
Februar: Torsdag d. 25.
Marts: Torsdag d. 25
April: Torsdag d. 29
Maj: Torsdag d. 27
Juni: Torsdag d. 24
Juli: Intet møde
August: Tirsdag d. 17 - Budgetorienteringsmøde kl. 19 – 20

Hvis gældende restriktioner tillader det vil der blive serveret smørrebrød kl. 18.30. I får nærmere besked om hvor møderne afholdes.

August: Torsdag d. 26
September: Tirsdag d. 14 - Møde med Social- og sundhedsudvalget kl. 19 – 20

Hvis gældende restriktioner tillader det vil der blive serveret smørrebrød kl. 18.30.
I får nærmere besked om hvor møderne afholdes.

September: Tirsdag d. 14 møde med Social og sundhedsudvalget
September: Mandag d. 25 til tirsdag d. 26 Seminar på Skovly 
September: Torsdag d. 30
Oktober: Torsdag d. 28
November: Torsdag d. 25
December intet møde