Referat Senior Rådsmøde nr. 202

Referat SeniorRådsmøde nr. 202

 

Dato:                                                     26. februar 2015

Kl:                                                           13-16

Sted:                                                     Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                         19. februar 2015

Referat udsendt:                             11. marts 2015

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Erik Helmer

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Dirigent Jan Hylleborg

Referent John Hedegaard

 

Dagsorden godkendt.

2.      Godkendelse af referat nr. 201

 

Godkendt

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formanden

 

b.      Budget/regnskab

Forslag og kommentarer vedlagt.

 

c.       Møder / kurser.

Julefrokost, datoen er 7. december i havestuen Rødovregård.

 

3.A. Forespørgsel fra Teknisk forvaltning ang. bænke til handicapstien på Vest Volden, de 3 kommuner der er involveret kan ikke blive enige om hvilken bænk der skal bruges, har vi nogen forslag? Kan vi involvere fysioterapeuter, det er vel ikke et spørgsmål om at komme ned at sidde, men vel mere et spørgsmål om at komme op igen. Vi ser ikke os selv som nogen der skal rejse land og rige rundt for at finde en egnet bænk, der må være nogle ”eksperter” der kan finde frem til den rigtige bænk. Eller er der snarere et spørgsmål om penge?

 

Vedr. Temadagen om demens på Ørbygård onsdag den 11. marts, den enkelte skal selv tilmelde sig pog egenbetalingen er kr. 80.-

 

3 B. Budget/ regnskab: Forslaget blev godkendt. Debat om underholdning til vores arrangementer med borgerne. Det bør være det faglige indhold der skal trække og så må underholdningen i pauserne være en biting, vi skal være opmærksom på vores budget, samt i den udstrækning vi kan, lave tingene i samarbejde med forvaltningen, på den måde kan de v ære med til finansieringen

 

3C. Møder/kurser: Intet

4.      Nyt fra forvaltningen

 

Visitering til plejehjem er der lidt bekymringer om at søgningen fra udenbys borgere er stigende. Politikerne fra KB følger nøje med i hvad der sker med hensyn til pladser på Ørbygård.

Der forventes 48 nye borgere når ombygningen er færdig. Der nu sat stop for nye indtag af borgere til Ørbygård, det forventes ikke at borgere skal flyttes fra Ørbygård under ombygningen. Socialforvaltningen er meget obs. på hvordan ombygningen forløber.

 

Debat om kædeansvar, dette vil blive indføjet i de nye kontrakter fremover. Der er ved at blive lavet nyt udbudsmaterialer.

 

Det er besluttet at der kun vil være 2 firmaer at vælge imellem på hjemmehjælpsområdet.

 

Klippekortsordningen, som politisk er vedtaget og som er til de svageste borgere. (Mødesag om emnet vedlagt dagsorden).

Der kigges på de borgere der ikke har så mange timers hjemmehjælp, at de umiddelbart er med i ordningen, hvordan det kan gøres således at de også kan få glæde at ordningen.

 

Der kommer kvalitetsstandard til høring snarest.

5.      Indlæg til Rødovre Lokal Nyt.

Forslag vedlagt.

Forslaget er vedlagt: Besluttet at der fremover skrives SeniorRåd, altså skrives med stort S og R og skrives ud i et.

Debat om stavefejl og tegnsætning, det blev oplyst at indlæg vil avisen tjekke for stavefejl og tegnsætning.

Det skal i artiklen til avisen præciseres at SR ikke behandler enkeltsager.

 

Besluttet at Jann Larsen retter artiklen til og sender denne til Ruth, derefter sørger Ruth for at få den afleveret til avisen.

6.      Pulje til øget livskvalitet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere (Klippekortsmodellen).

Vedlagt til orientering

Ingen kommentarer.

7.      Fremlæggelse af oversigt over visitation til pladser på plejehjem.

Fu tager dette med til mødet med borgmesteren, om optag til Ørbygård.

8.      Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd

 

b. Skovtursudvalg

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg.

A.      Danske ældreråd

Intet

B.      Skovtursudvalg

Der er møde mandag d. 9. marts kl. 9.00

C.      Informationsudvalg/hjemmesiden:

Vigtig at det kommer med på dagsorden.

D.     Regionsældreråd:  

Møde den 11. marts, ingen dagsorden endnu, der er ikke det store udbytte af møderne, håber at det snart bliver bedre.

E.      Vestegnen.

Næste møde er i Brøndby d. 23. marts, hvor Birgit, Ruth og John deltager.

F.       Aktivitets- og kulturudvalg:

 

G.      Ref. er vedlagt. Omkring filmen om demens, har avisen glemt at sætte vores indlæg i, dog har demenskoordinatoren fået optaget sit indlæg om emnet.

H.     Folkeoplysningsudvalget: Møde i forrige uge, hvor aftenskolerne havde indlæg om deres virke. Om foreningsportalen er det Kultur- og fritidsforvaltningen der er ansvarlig for dette

9.      Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

 

b.      Engskrænten

 

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård

 

e.      Madudvalg

 

A.      Broparken:

 Intet

B.      Engskrænten:

Det påtænkes at lave en pårørende forening, Ulla er involveret i dette.

C.      Dorthe Mariehjemmet:

Hanne har været til møde, det gik godt, referat senere.

D.     Ørbygård:

intet

E.      Madudvalg:

Intet

10.  Kl. 15.00 Besøg af de opfølgende sygeplejersker

Mødet sluttede kl 15.00, hvor de opsøgende sygeplejersker kom og fortalte om deres arbejde.

 

Det gjorde de godt og fortalte om de 2 modeller der findes på området for hjemmebesøg. De udleverede materialer om emnet.

 

Tak til de 2 der kom og brugte deres tid på os.

11.  Eventuelt

 

 

 

Punkter til ventedagsorden

·          

 

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK