Referat Senior Rådsmøde nr. 204

Referat SeniorRådsmøde nr. 204

Alle til stede.

 

Da Jette er syg er det i dag Ulla der er dirigent og John der skriver referat.

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden: punkt 11 f, ændres til10 f, husk til vente dagsorden, Forsikring for frivillige. Derefter er dagsorden godkendt.

 

Punkt 2: Godkendelse af referat.

Navnet på regnskabsansvarlig er Gert, der sidder i regnskabsafdelingen i Socialforvaltningen, derefter er referatet godkendt.

 

Punkt 3: Meddelelser fra forretningsudvalget.

 

A.    Formanden, Irmabyen, høringssvaret er udsendt til alle, der savnes svar på om det bliver ejer/lejer boliger, lokalplanen er ikke præcis nok.

Vest badet: Erik Nielsens svarbrev er udsendt til alle. Ang. Rejsekort, der er kommet besked om at vi godt kan have dette, kommer på næste møde. Ørbygård, høringssvar, Kirsten og Jann afgiver dette.
 

B.     Budget/regnskab, Kirsten har fået print fra regnskabsafdelingen, vi har til dato brugt 8%, der mangler poster fra billetter til Nyborg og betaling fra vores senest afholdte borgermøde på Rødovregård. Betaling for foredragsholdere, skal vi have en afklaring af hvordan dette gøres, Ruth mener at de skal betales via kommunens EAN nummer.
 

C.    Møder/kurser: Intet

 

Punkt 4: Nyt fra forvaltningen

Fra seneste udvalgsmød i social udvalget: Der er etableret samarbejde mellem flere kommuner på kræftområdet på rehabiliteringen, 6 kommuner skal specialisere på de forskellige områder f.eks. er det Rødovre der skal tage sig af brystkræft området. Der bliver lagt udskrift om alt dette på kontoret som så kan læses mere i detaljer hvor det foregår. Det drejer sig om borgere der er friske nok til at deltage i dette, der vil blive sørget for transport til dem der har behov for dette. De dårligst skal stadig varetages af hjem kommunen.

 

De specialiserede sygeplejerske team som er etableret i flere kommuner, dette drøftes senere om Rødovre skal indgå i dette samarbejde, det drejer sig om borgere der er udskrevet fra hospital og for at undgå genindlæggelser. Oversigt over plejehjemspladser, det ser stadig positivt ud, selv om vi har 4 mindre pladser på Ørbygård i forbindelse med ombygningen. Ang. Klager fra ankestyrelsen.

 

Allan kan ikke se præcis hvad ankerne går på, så skal journalerne gennemgås og det vil være et uoverskueligt arbejde.

 

Der en klar aftale om hvem der sørger for hjælpemidler efter hospitalsophold, hvis det mangler, er det kommunen der tager ansvaret og sørger for dette. Vedr. antal klager til ankestyrelsen, der ønskes større ensartethed i afgørelserne, der mangler konsekvens i der afgørelser, Jann mener der er for mange klager. Vedr. hjælpemidler, det dækker over alle aldre. Ud af 300 afgørelser er der 2 der er anket. Hvornår kommer næste opgørelse? Vides ikke. l maj måned er der tilsyn på plejehjemmene, vi får rapporterne når de foreligger. Vi får dem til høring.

 

Punkt 5: Meddelelser fra SeniorRådets medlemmer herunder forslag til nye initiativer.

Birgitte: Vi bør give anerkendelse til underholdningen ved vores borgermøder, mener det var for lidt med 2 flasker rødvin til koret ved vores seneste møde. Preben, det var det som korets leder havde sagt var fint og de fik som aftalt. Ang. lt undersøgelse fra Danske Ældreråd, er der kommet svar på dette, det Var en stor undersøgelse der bl.a. viste at der er behov for at kigge på kommunernes hjemmesider, Preben har spurgt Carsten fra borgerservice, hvordan det går her i kommunen, han vil følge op på dette.

 

Punkt 6: Oversigt over klagesager til ankestyrelsen: Vedlagt

1 Rødovre har vi haft 2 sager, andre kommuner har haft flere sager, Vi spørger Allan Pedersen om, hvad de 2 sager drejer sig om, når han kommer.

 

Punkt 7: Oversigt om plejehjemspladser: Vedlagt.

Daisy savner stadig at vide om situationen omkring Ørbygårds ombygning

 

Punkt 8: Aftaler om de forebyggende hjemmebesøg. Vedlagt

Opmærksomhed for de 65-74 årige. Jan H havde et eksempel på et besøg hos en enkemand, der var meget glad for at få besøg efter dødsfald hos ægtefælle. Lidt debat om alderen der ændres til besøg hos 80 årige.

 

Punkt 9: Kontorvagt i maj.

Skovly gruppen har møde denne dag og tager derfor vagten.

 

Punkt 10: Referater fra udvalgene

 

A.    Danske ældreråds mailservice: Det gode måltid, Rammebeløb, Allan vil drøfte det gode måltid med Engskrænten, regeringen har afsat et mindre beløb til formålet, så vi må se.

B.     Skovtursudvalget. Prøveskovtur den S. maj. Billetsalget er ændret til18. juni.

C.    Informationsudvalget herunder nyt fra hjemmesiden, skriv ned når vi har været inde på siden for at se om det er andre end os selv der bruger denne.
 

D.    Regionsældrerådet: Referat vedlagt
 

E.     Vestegnen: Referat vedlagt
 

F.     Kultur og Aktivitetsudvalget: forberedelse af borgermøde om kommende pensionisttilværelse. Næste møde i gruppen er 13. maj. G. Folkeoplysningsudvalget: Intet

 

 

Punkt 11: Referater fra bruger/pårørendeudvalg.

 

A.    Broparken. Der kommer cykler til cykelture i Broparken
 

B.     B. Engskrænten Referat vedlagt. Der er oprettet støtteforening g.d.
 

C.    Dorthe Mariehjemmet: Referat vedlagt
 

D.    Ørbygård. Referat vedlagt
 

E.     Mad udvalget: Næste gang den 26. maj. Den private kok

 

Punkt 12: Eventuelt.

 

Der er ingen diætist p.t. i sundhedscenteret, men man søger en vikar.

 

Punkter til ventedagsorden: Rejsekort og forsikring til frivillige.

 

Referent: John Hedegaard

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK