Referat fra ekstraordinært SeniorRådsmøde 2

Referat fra ekstraordinært SeniorRådsmøde 2

Dato: 25. marts 2019

Kl: 14.15 – 15.15
Sted: Gunnekær 64, Lille kantine

Deltagere: Seniorrådet, Henrik Abildtrup og Allan Pedersen
Dagorden udsendt: 13. marts 2019
Referat udsendt:

Referent: Jette Aagaard Larsen


1. Valg af ordstyrer

Beslutning

Anne


2. Drøftelse af forslag til vedtægtsændring

Beslutning

Forvaltningen ønsker at opnå:

  • et Seniorråd som arbejder tættere sammen
  • at Forvaltning og Seniorråd kan få et tættere samarbejde.
  • den korteste vej til at udvikle ældreområdet / politikken

Der er enighed i Forvaltningen /Seniorrådet om:

  • at det er vigtigt at sikre den bedst mulige dialog til gavn for den ældre befolkningsgruppe.

Der er ikke enighed i Seniorrådet om:

  • at antal medlemmer har afgørende betydning for samarbejdet i og med Seniorrådet.

Seniorrådets samlede konklusion skal afleveres til Henrik senest den 28. marts


Se referat fra ekstraordinært SeniorRådsmøde 2 i pdf format