Nyt fra Seniorrådet

   
SeniorRådet anbefaler kommunens Pensionistskovtur

Husk at være klar onsdag d. 19. juni mellem kl. 9 og 13.
Der åbner billetsalget til kommunens og SeniorRådets årlige skovtur, og prisen er kr. 150.-

Turen går til Kragerup Gods. Du kan læse mere om turen på kommunens hjemmeside.
Du kan  hilse på nogle af SeniorRådets medlemmer i forbindelse med billetsalget.

Vi glæder os til at hilse på Jer


Kom og mød dit Seniorråd

SeniorRådet afholder Borgermøde/dialogmøde om rådets arbejde og opgaver i forhold til samarbejdet med politikkerne og embedsværket i Rødovre Kommune. Rådet vil orientere om lovgrundlaget, høringsssvar,og den løbende dialog med de forskellige interessenter på ældreområdet som man er i kontakt med.

SeniorRådet vil gerne i dialog med vores borgere over 60 år, for at høre deres ønsker og initiativer, som kan gavne det gode ældreliv i vores kommune.

Så mød op mandag d. 13. maj og giv dine input til rådets arbejde fremover. Mødet finder sted på Rødovregård mellem kl. 14.00 og 16.00.

Vi byder på kaffe/småkager og godt humør.  


Vestegnstræf

Mandag d. 8. april afholdt vi det der kaldes et Vestegnstræf, hvor 9 seniorråd fra Vestegnen, mødes og udveksler erfaringer om arbejdet i de respektive seniorråd. Man præsenterer også nogle af kommunens nye tiltag og seværdigheder.

Borgmesteren bød de 35 deltagere velkommen, og du kan se hans velkomst her.


Nyt møde om fremtidsfuldmagter

Nyt møde om fremtidsfuldmagter tirsdag d. 7. maj kl. 14.00 på Rødovregård.

Grundet stor interesse om det nye tiltag fremtidsfuldmagter, afholder SeniorRådet et tredje møde om dette emne.


Borgermøde

Borgermøde om SeniorRådet`s arbejde afholdes på Rødovregård mandag d. 13. maj kl. 14.00.

Mød op og mød medlemmerne, og giv et input til rådets arbejde fremover. 
Du kan læse mere om mødet i Rødovre Lokalnyt når tiden nærmer sig.


Hør om Seniorrådets nye pjece


Nye tiltag om fremtidsfuldmagter

I forlængelse af vores 2 velbesøgte møder om fremtidsfuldmagter (se omtale i punktet arkiv) er her yderligere oplysninger om dette nye tiltag.

Præsentation af fremtidsfuldmagter


SeniorRådet har allerede afgivet 3 høringssvar 

SeniorRådet har allerede afgivet 3 høringssvar til kommunalbestyrelsen her i starten af 2019. Læs mere om svarene om kvalitetsstandarder, Folkeoplysningspolitik og ikke mindst ny ældrepolitik. Du finder dem under punktet: Høringssvar 2019.


Det nye SeniorRåd

Så har ”det nye SeniorRåd” efter opstartperioden fået de forskellige udvalg i vores nye struktur på plads. Den består af 4 faste udvalg, som følger de politiske beslutninger, og tager initiativer til eventuelle spørgsmål eller forslag til de relevante forvaltninger. Ud over disse udvalg, er der et udvalg som følger vores plejehjem og samtidig fungerer som madpanel. Disse medlemmer er med til møderne med hjemmenes udvalg, hvor ledelse, pårørende, personale og beboerne selv er til stede.

Rådet deltager også i regionsmøder, og Danske Ældreråds møder og konferencer.

Se hvilke udvalg vores medlemmer er medlem af under punktet: Råd og udvalg.

En anden vigtig ting rådet beskæftiger sig med, er de høringssvar som kommunalbestyrelsen beder om bliver kommenteret. I år er der indtil nu afsendt 6 høringssvar. 

Vi protesterede i vores svar til budget 2019, om nedlæggelsen af klippekort til vores plejehjemsbeboere. Ordningen går ud på at beboerne, kan få mulighed for aktiviteter bl.a en tur ud af plejehjemmet til f.eks. Rødovre Centrum.

Kommunalbestyrelsen tog vores anke alvorligt, og trak forslaget tilbage.

Se de øvrige høringssvar under punktet.

I starten af oktober var Rådet på seminar på Skovly, hvor planerne for det kommende arbejde blev lagt. Der var enighed om, at nedlægge forretningsudvalget, så alle sager nu bliver behandlet direkte på SeniorRådet`s månedlige møder. 

Se den nye struktur under punktet: Forretningsorden.

Ny folder om rådet er på vej til at blive lagt ud på diverse kommunale institutioner. Her kan nævnes Borgerservice, bibliotekerne og også vores lægehuse. 

Kommende arrangementer: Borgermøde om fremtidsfuldmagter d. 28. januar 2019.
Nærmere information her på siden, og i Rødovre Lokal Nyt når tiden nærmer sig.