Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Tilskud til pasning af egne børn 07. feb 2019

For at imødekomme forældres ønske om at passe deres mindre børn hjemme (0-3 år) og afhjælpe det stigende pres på daginstitutionerne foreslår jeg, at Rødovre Kommune giver tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet bør som det mindste, matche det tilskud kommunen allerede giver til ens barn ved at være indskrevet i en daginstitution, så man dermed lader tilskuddet følge barnet. Dermed vil det heller ikke være en dyrere løsning for kommunen.

Jf. Dagtilbudslovens § 86 har en kommune mulighed for at give forældre et økonomisk tilskud, som forældrene kan anvende til at passe deres eget barn.

Oprettet af: Signe Hansen den 07. feb 2019, kl. 13:15

Mulighed for IV behandling i eget hjem eller på sundhedsklinik 14. jan 2019

Et lignende tilbud som Herlev, Furesø og Ballerrup kommune har igennem Specialiseret HjemmeSygeplej (SHS)
Det vil gavne handicappede, ældre og børnefamilier etc.

Oprettet af: Muhammad Ashif Ashiq den 14. jan 2019, kl. 21:16

Vestegnens børneland 06. jun 2018

Muligheden for et stort udfordrende legeområde for børn. Kommunen har mange legepladser, men ingen som samler børnene og kommunens familier. Jeg drømmer om en stor vandlegeplads som set i kbh og en udfordrende legeplads m.m. Et afgrænset område hvor familier kan komme til med madpakker, og ikke behøver bekymre sig om, om børnene stikker af. Et sted til mødregrupper, børnehaver og familier. Et sted hele vestenen vil tage til!

Oprettet af: Maria Løie den 06. jun 2018, kl. 21:39

Rødovre en grøn og bæredygtig by 22. apr 2018

Kære Rødovre Kommune

I et år har vi som frivillig forening under navnet Ren By Rødovre arbejdet hen imod et "renere" Rødovre. Vi har igennem dette år fået megen positiv respons fra vore omgivelser og samtidig er vi stødt på en del udfordringer, som til tider har været lidt op ad bakke, men vi vil gerne fokusere på de positive ting og være konstruktive og løsningsorienterede. Vi håber på at kommunen kunne se en gevinst i, at lade de kreative kræfter komme mere i spil i samarbejde med jer, erhvervslivet, byens borgerne og øvrige frivillige foreninger, således vi "er sammen om" at gøre en forskel. Det kan til tider for den enkelte virke som om, at der er langt mellem dialogen fra "borgen" ud til byens borgere, men den er ikke længere end vi selv gør den til. Så vi opfordrer og inviterer hermed til en snak om følgende punkter :

1) Iværksætte Workshop´s - Initiativ til skabelsen af et netværk/tænketank der samler byens kreative kræfter.
2) Et hus hvor vi kan mødes og skabe fantastiske bæredygtige initiativer som er drevet af idéer/elementer som tager udgangspunkt i Reduse, Reuse og Recycle.
Et hus hvor borgerne kan komme og få information og deltage aktivt.
3) Fondsmidler fra RK til kreative initiativer for en bæredygtig by.
4) Et mere grønt og vildt blomstrende Rødovre - flere grønne områder/midterrabatter med blomster/etablering af naturlige vandløb/(LAR løsninger) vedligeholdelse af søer og mindre græsslåning - lad blomster og græsset gro.
5) Spar de 10 mio kroner på bycykelinitiativ og lad de kreative kræfter komme i spil og lad os skabe et helt enkelt alternativ, der kan være lige så godt. - initiativ til nedbringelse af CO2 udledning.
6) Bussen der kører rundt i Rødovre for at hente ældre - den er der også en mere bæredygtig løsning til - støtte til kreative initiativer til nedbringelse af CO2 udledning.
7) Etablering af et "Genbrugs/Nyttehus" således at vi får genanvendte langt flere ting der går til spilde. Samarbejde mellem RK, frivillige og Jobcenter.

Initiativer som disse skaber nye jobs, muligheder for borgere at komme i arbejdsprøvning og kan hjælpe andre borgere ud af ledighed eller blot det at være i gang med noget meningsfyldt.

Vi håber i tager postivt imod forslag og i langt højere grad inddrager borgere, unge som gamle til at skabe byens liv - ikke kun i ord men i handling og ej kun afhængig af antal "stemmer". Et forslag skal give mening uanset antal stemmer og være til alles fælles bedste og altid forsvare den svageste i samfundet.

På vegne af Ren By Rødovre - v. Bodil Fosgaard

Oprettet af: Bodil Fosgaard den 22. apr 2018, kl. 23:40

Et Rent Rødovre 21. apr 2018

Som borger i Rødovre er det trist at se, hvor beskidt der kan være ude på vejene samt i de grønne områder i Rødovre .
Dels er der affald fra mennesker, dels hunde efterladenskaber. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at dette skal tages alvorligt og afskaffes hurtigst muligt.
Dette kan evt. gøres i form af opslag i kommunens områder, information og undervisning om miljø på skolerne, opslag i forretningerne, kampagner, opslag på lygtepælene, i Rødovre centrum, nabohjælp samt opsættelse af flere affaldsbeholdere i kommunen.
Til hundeejerne kunne man tilbyde gratis hundeposer og opfordre til at tage ansvar.

Det ville være rart at kunne nyde sommeren og gå ture uden at vade i affald og hundelorte.

Til slut vil jeg opfordre kommunen til at give bøder til dem, der fortsat smider affald og efterlader hundelorte udenfor sit eget hjem.I forlængelse heraf kunne man indføre bøder hvis folk ikke rydder op efter sig og efter deres hunde.

Oprettet af: Safija Raimoski den 21. apr 2018, kl. 10:38

Nedsættelse af tallet for borgerforslag til max. 200 21. apr 2018

Som borger i Rødovre kommune mener jeg, at tallet er sat alt for højt og bør nedsættes til max 200 , hvis det skal være realistisk, og hvis der skal være en reel chance for borgerne at få et forslag igennem.

Oprettet af: Safija Raimoski den 21. apr 2018, kl. 10:08

Opret dit forslag

* skal udfyldes
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider