Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Udendørs skøjtebane d. 1 dec. -28 feb. 22. dec 2021

Vi bliver flere borger i Rødovre, derfor ny behov.

En udendørs skøjtebane på græsplænen foran Rådhuset, hvor alle store og små kan have en hyggelig aften med lys, musik og jule stemning.
Boder til leje af skøjter og køb af kaffe, kakao og julegløgg.

Dette vil Match godt til en udemærket udsmykning Af Rødovre centrum, som vi ser i dag.

Oprettet af: Lennart B Olsen den 22. dec 2021, kl. 17:40

Tilskud til hjemmepasning 27. okt 2021

Jeg mener at man i højere grad burde give familierne ret til at bestemme og indrette deres eget familieliv.
Børn er meget forskellige og ikke alle egner sig til den tidlige institutionsstart.

I langt de fleste familier er det mest attraktivt at sende deres børn i institution, så snart barslen udløber, men jeg mener, at der burde være plads til de der beslutter, at det ikke er det rigtige for deres familie og børn. Samt at man som kommune skulle støtte op omkring disse løsninger økonomisk.

Institutionerne i dag lever på ingen måde op til vores forventninger for et godt børneliv (dårlige normeringer, den pædagogiske tilgang, stor udskiftning i personale grundet arbejdsmiljø mm.) Der er ikke tid og plads til den rette omsorg længere og ikke alle børn vil trives i det miljø.

Jeg synes det er ærgerligt for kommunen, hvis folk vælger at fraflytte for at få tilskuddet i en anden kommune.
Jeg mener også at det vil være så lille en omkostning for kommunen (da der vil være få der vælger denne løsning) at de penge nemt kunne findes.

Generelt ser jeg Rødovre kommune som en kommune der netop prioritere børneområdet og trivsel højt og derfor mener jeg også at der burde kigges på dette.

Ligeledes står vi nu med en øremærkning af barsel til barnets far, der uden tvivl vil have indflydelse på at mange husstande vil være nødt til at sende deres børn endnu tidligere i institution, hvis økonomien ikke er til det. Da det stadig i langt de fleste husstande er netop far der tjener mest.

Oprettet af: Ditte Rasmussen den 27. okt 2021, kl. 14:48

Rensning af Damhussøen samt vedligeholdelse af planter 07. jun 2021

Der er stærke ulækre lugt fra Damhussøen. Lugten har været stærke i de her varme tider. Desuden er træer og planter ikke vedligeholdt hvilket ikke er køn at se på.
Den manglende vedligeholdelse af træer og planter tiltrækker myggene her i sommerperioden. Det gør det mindre behageligt at vandre rundt om søen.
Vi foreslår at Damhussøen renses og træer samt planter vedligeholdes for at gøre stedet attraktivt for kommunens borgere.

Oprettet af: Samou Semou den 07. jun 2021, kl. 21:43

Hastigheds nedsættelse på Slotsherrensvej. 09. maj 2021

Der bliver kørt alt for stærkt på den tætbebyggede strækning på Slotsherrensvej fra kommune grænsen i Vanløse til Tårnvej. Mit forslag går på at nedsætte hastigheden til 50 km. i timen. Der burde måske opsættes permanent fotofælder på begge sider.

Oprettet af: Kim Christensen den 09. maj 2021, kl. 17:24

Stop brugen af valgplakater 19. mar 2021

Stop brugen af valgplakater ved KV21
Jeg stiller hermed et forslag om at vi i Rødovre vælger ikke at bruge valgplakater til valget 16/11.
Valgplakater er noget griseri for vores miljø, om så alle plakater efter valget blev håndteret på den mest hensigt mæssige måde ender der stadig med at ligge stumper af plastik over alt hvor de har hængt. Hvis alle de ca. 2.400 kandidater der på landsplan faktisk bliver valgt køber 400 plakater hver, hvilket svare til en palle, vil det fylde omkring 73 lastbiler med affald efter valget.
Det rigtige antal plakater er nok voldsom højere da mange af de ca. 9.500 opstillede vil købe personlige plakater og der derud over vil blive indkøbt til de enkelte partier.

At det samtidig er en kommunal udgift at nedtage plakaterne gør jo kun forslaget endnu mere relevant.

Lad os i Rødovre gå forrest og droppe denne gammeldags form og finde på noget bedre og mere miljø rigtigt.

Oprettet af: Mikkel Molin den 19. mar 2021, kl. 08:24

Forbyd valgplakater 18. mar 2021

Stop brugen af valgplakater ved KV21
Jeg stiller hermed et forslag om at vi i Rødovre vælger ikke at tillade valgplakater til valget 16/11.
Valgplakater er noget griseri for vores miljø, om så alle plakater efter valget blev håndteret på den mest hensigt mæssige måde ender der stadig med at ligge stumper af plastik over alt hvor de har hængt. Hvis alle de ca. 2.400 kandidater der på landsplan faktisk bliver valgt, køber 400 plakater hver, hvilket svare til en palle, vil det fylde omkring 73 lastbiler med affald efter valget.
Det rigtige antal plakater er nok voldsom højere da mange af de ca. 9.500 opstillede vil købe personlige plakater og der derud over vil blive indkøbt til de enkelte partier.

At det samtidig er en kommunal udgift at nedtage plakaterne gør jo kun forslaget endnu mere relevant.

Lad os i Rødovre gå forrest og droppe denne gammeldag form og finde på noget bedre og mere miljø rigtigt.

Oprettet af: Mikkel Molin den 18. mar 2021, kl. 17:31

Opret dit forslag

* skal udfyldes
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider