Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 1305 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.
Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

 

Nedsættelse af underskrifter til 600 for behandling af forslag fra borgerne 11. okt 2017

Baggrund:
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en forsøgsordning med borgerdrevne forslag.
Hvis et forslag skal vedtages, skal borgerne samle 1305 underskrifter, enten elektronisk eller på underskriftlister.
Som forperson for Alternativet i Rødovre, mener jeg at antallet er sat alt for højt.
Derfor stiller jeg forslag om, at antallet bliver sat ned til 600.

Oprettet af: Solveig Bentsen den 11. okt 2017, kl. 12:22

Sænkning af kommuneskatten 01. jun 2017

Vi har brug for, at tiltrække flere resourcestærke borgere, der på sigt kan bidrage til skatteindtægten. Da RK's kommuneskat kun har været stigende, har det være med til at skræmme resourcestærke borgere væk fra kommunen. RK bliver derfor anset som værende en fattigmands kommune med høj kommuneskat og mange borgere på offentlige forsørgelser - dette gør, at vi som RK borgere får mindre penge i hænderne til forbrug. En lavere skat vil også kunne tiltrække flere virksomheder og øge velstanden i RK. Med flere borgere, der betaler skat, bidrager det kun positivt på RK's vækst - herunder med udvikling af bedre transport muligheder (Metro) osv.

Oprettet af: Anders Hansen den 01. jun 2017, kl. 14:31

Mulighed for IV behandling i eget hjem eller på sundhedsklinik 27. apr 2017

Jeg er en af dem der ikk rigtigt tåler antibiotika i pilleform og jeg lider af en masse kroniske sygdomme som gør at mit immunforsvar i perioder er helt af h.... til. Jeg har f.eks haft blærebetændelse og nyrebækkenbetændelse 7 gange siden august, det har os krævet 7 indlæggelser siden august, som kunne have været undgået hvis jeg kunne have fået medicinen hjemme eller på en klinik et sted i Rødovre. Jeg ved at nogen kommuner har SOS ordning som betyder at de kan give IV behandling i eget hjem, derfor er jeg sikker på at sådan en god kommune som Rødovre også må kunne løfte denne opgave.

Oprettet af: Fie lynøe andersen den 27. apr 2017, kl. 21:54

Trafiksikring af Hendriksholms Boulevard 28. feb 2017

Som forældrerepræsentant på Hendriksholms Skole og mor til nedkørt søn på Hendriksholms Boulevard, er det blevet gjort mig meget klart, at kommunen i bund og grund ikke ønsker at trafiksikre Hendriksholms Boulevard mere end det i forvejen lysregulerede fodgængerfelt, hvori min 7-årige søn blev kørt ned d. 1. februar i år.
Efter ulykken har vi fået mange tilkendegivelser fra andre forældre, at de heller ikke føler sig specielt trygge ved krydsning af Hendriksholms Boulevard, da de ofte oplever, at der køres over for rødt. Alle vi har talt med taler for, at Hendriksholms Boulevard trafiksikres yderligere. Dertil kommer, at inden for få år, vil der for enden af vejen være ca. 1.000 nye boliger (Rødovre Port), og dermed en klart optrapning af trafik.
Jeg vil derfor stille forslag om, at Hendriksholms Boulevard trafiksikres med fartbump og nedsættelse af hastigheden, så forældre og børn kan føle sig trygge ved at krydse vejen til og fra skole.

Oprettet af: Anne-Mette Lorenzen den 28. feb 2017, kl. 09:25

Tilskud til privat dagpleje over 3 år 20. feb 2017

Rødovre kommune giver tilskud til pasning af børn hos privat dagplejer op til 3 år.
Det giver god mening at udvide alderen til over 3 år.
Mange børn trives bedre i mindre grupper.
En pasning hos privat dagplejer byder på mindre stress, larm og afbrydelser.
Bedre tid til fordybelse, mere voksenkontakt, større forudsigelighed og fokus på det nære.
Børn er forskellige og en privat dagplejer har bedre mulighed for at skabe den flexibilitet som lige er det der skal til for at mange børn fungerer så meget bedre end i en stor gængs børnehave.

Oprettet af: Årslevvej 21 den 20. feb 2017, kl. 19:51

Tilskud til pasning af egne børn. 20. feb 2017

Rødovre kommune giver tilskud til at man kan få passet sit barn hjemme, så længe det ikke er en forældre der passer barnet. Tilskuddet gives hvis personen( ja det kan være hvem som helst, bare ikke mor eller far) har en ren børneattest, og hjemmet kan godkendes af dagplejekontoret. Jeg forslår at forældre der ønsker at passe deres barn hjemme kan få det samme tilskud.

Oprettet af: Sanni kastberg Larsen den 20. feb 2017, kl. 17:30

Gadelys omkring damhussøen 02. jan 2017

Der bør opsættes gadelys rundt om Damhussøen og engen.

Motivation : der investeres enorme summer i bygning og drift af diverse sportsfaciliteter til byens borgere. Det er en god ting.

Men ville være rart at borgerne, også i den mørke årstid, kunne benytte Rødovres bedste natur- og motionssted, Damhussøen, til at få luft og motion uden at skulle færdes i totalmørke.

Oprettet af: rene kristensen den 02. jan 2017, kl. 08:46

Loft over pædagogers alenetid 08. dec 2016

Pædagogerne i Rødovres daginstitutioner er som mange andre pædagoger presset af dårlige normeringer. Et af følgerne af normeringerne er, at pædagogerne oplever alenetid, og derfor ikke kan udføre deres arbejde ligeså kvalificeret, som hvis der var to pædagoger til en børnegruppe. Skemaerne er så skrabede, at alenetid er en del af løsningen, både ved personalefravær og i ydertimerne.
En af konsekvenserne af alenetid er, at pædagogerne ikke kan tilbyde det nærvær, som alle børn har et grundlæggende behov for. Når man er alene med en børnegruppe i længere tid, kan man ikke fordybe sig i en aktivitet eller deltage i børnenes leg - i stedet bliver man nødt til at have overblik over børnegruppen, løse konflikter, sørge for personlig hygiejne og samtale med forældrene.
Et loft over pædagogers alenetid vil kunne forbedre normeringerne, så opgaverne kan løses på en mere tilfredsstillende måde for pædagogerne, og sikre børnene mere nærvær.
Med venlig hilsen en pædagog og borger i Rødovre. Helle Bjerregaard

Oprettet af: Helle Bjerregaard den 08. dec 2016, kl. 19:21

Obligatorisk førstehjælp i hjemmeplejen 27. okt 2016

Det er kommet mig for øre, at ansatte i hjemmeplejen ikke bliver tilbudt førstehjælpskursus. Det giver ingen mening, at de ikke er i stand til at yde førstehjælp, når deres kerneopgave er ældre mennesker, hvor risikoen for hjertestop mv. er væsentlig højere end med andre borgergrupper.
Det er under al kritik, at det ikke er en obligatorisk ordning, at de ansatte har et gyldigt førstehjælpsbevis.
Baggrunden for min henvendelse er, at jeg selv for 2 måneder siden genoplivede en ældre mand. Den eneste årsag til, at det lykkedes var, at vi der ydede førstehjælpen på ingen måde var usikre. Den sikkerhed er udelukkende pga. at jeg har taget mange repetionskurser, så det sidder på rygraden - og i den kommune jeg arbejder i, er det organiseret således, at det kun koster min afdeling 100 for et repetionskursus. Det skal så lige tilføjes, at jeg ikke arbejder med ældre, men med børn - også her er det naturligt, at vi kan yde førstehjælp.
Jeg er faktisk dybt chokeret over at bo i en kommune, hvor de ældre ikke er mere "sikrede" - og at de ansatte skal gå med en usikkerhed ift. om de er i stand til at hjælpe.
Mvh.
Lotte Grell

Oprettet af: Lotte Grell den 27. okt 2016, kl. 19:58

Psykiatrisk udrygningsteam 16. okt 2016

Der er brug for et udrygningsteam, som kan tage sig af mennesker med akkut opstået problemer.
Det er jo ikke alle, som har mulighed for at tage på psykiatrisk skadestue.
Frederiksberg kommune har et team.
Et smertetime, kan også hjælpe rigtig mange.

Oprettet af: Jane I. Magleholm den 16. okt 2016, kl. 20:49

Opret dit forslag

* skal udfyldes
  
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider