Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 1305 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.
Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

 

Rødovre en grøn og bæredygtig by 22. apr 2018

Kære Rødovre Kommune

I et år har vi som frivillig forening under navnet Ren By Rødovre arbejdet hen imod et "renere" Rødovre. Vi har igennem dette år fået megen positiv respons fra vore omgivelser og samtidig er vi stødt på en del udfordringer, som til tider har været lidt op ad bakke, men vi vil gerne fokusere på de positive ting og være konstruktive og løsningsorienterede. Vi håber på at kommunen kunne se en gevinst i, at lade de kreative kræfter komme mere i spil i samarbejde med jer, erhvervslivet, byens borgerne og øvrige frivillige foreninger, således vi "er sammen om" at gøre en forskel. Det kan til tider for den enkelte virke som om, at der er langt mellem dialogen fra "borgen" ud til byens borgere, men den er ikke længere end vi selv gør den til. Så vi opfordrer og inviterer hermed til en snak om følgende punkter :

1) Iværksætte Workshop´s - Initiativ til skabelsen af et netværk/tænketank der samler byens kreative kræfter.
2) Et hus hvor vi kan mødes og skabe fantastiske bæredygtige initiativer som er drevet af idéer/elementer som tager udgangspunkt i Reduse, Reuse og Recycle.
Et hus hvor borgerne kan komme og få information og deltage aktivt.
3) Fondsmidler fra RK til kreative initiativer for en bæredygtig by.
4) Et mere grønt og vildt blomstrende Rødovre - flere grønne områder/midterrabatter med blomster/etablering af naturlige vandløb/(LAR løsninger) vedligeholdelse af søer og mindre græsslåning - lad blomster og græsset gro.
5) Spar de 10 mio kroner på bycykelinitiativ og lad de kreative kræfter komme i spil og lad os skabe et helt enkelt alternativ, der kan være lige så godt. - initiativ til nedbringelse af CO2 udledning.
6) Bussen der kører rundt i Rødovre for at hente ældre - den er der også en mere bæredygtig løsning til - støtte til kreative initiativer til nedbringelse af CO2 udledning.
7) Etablering af et "Genbrugs/Nyttehus" således at vi får genanvendte langt flere ting der går til spilde. Samarbejde mellem RK, frivillige og Jobcenter.

Initiativer som disse skaber nye jobs, muligheder for borgere at komme i arbejdsprøvning og kan hjælpe andre borgere ud af ledighed eller blot det at være i gang med noget meningsfyldt.

Vi håber i tager postivt imod forslag og i langt højere grad inddrager borgere, unge som gamle til at skabe byens liv - ikke kun i ord men i handling og ej kun afhængig af antal "stemmer". Et forslag skal give mening uanset antal stemmer og være til alles fælles bedste og altid forsvare den svageste i samfundet.

På vegne af Ren By Rødovre - v. Bodil Fosgaard

Oprettet af: Bodil Fosgaard den 22. apr 2018, kl. 23:40

Et Rent Rødovre 21. apr 2018

Som borger i Rødovre er det trist at se, hvor beskidt der kan være ude på vejene samt i de grønne områder i Rødovre .
Dels er der affald fra mennesker, dels hunde efterladenskaber. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at dette skal tages alvorligt og afskaffes hurtigst muligt.
Dette kan evt. gøres i form af opslag i kommunens områder, information og undervisning om miljø på skolerne, opslag i forretningerne, kampagner, opslag på lygtepælene, i Rødovre centrum, nabohjælp samt opsættelse af flere affaldsbeholdere i kommunen.
Til hundeejerne kunne man tilbyde gratis hundeposer og opfordre til at tage ansvar.

Det ville være rart at kunne nyde sommeren og gå ture uden at vade i affald og hundelorte.

Til slut vil jeg opfordre kommunen til at give bøder til dem, der fortsat smider affald og efterlader hundelorte udenfor sit eget hjem.I forlængelse heraf kunne man indføre bøder hvis folk ikke rydder op efter sig og efter deres hunde.

Oprettet af: Safija Raimoski den 21. apr 2018, kl. 10:38

Nedsættelse af tallet for borgerforslag til max. 200 21. apr 2018

Som borger i Rødovre kommune mener jeg, at tallet er sat alt for højt og bør nedsættes til max 200 , hvis det skal være realistisk, og hvis der skal være en reel chance for borgerne at få et forslag igennem.

Oprettet af: Safija Raimoski den 21. apr 2018, kl. 10:08

Arbejdende værksteder og designere i RC. 21. feb 2018

Igen udvider Centret for en formue uden noget nyt indhold som sådan. Det fungerer så godt på alle mulige måder, MEN variation?? Butikker for kunsthåndværkere og designere, som er lystvækkende anderledes, små butikker, som betaler en RIMELIG HUSLEJE burde der også være råd til. Kræv det i lokalplanen.

Oprettet af: Anne-Mette Ibsen den 21. feb 2018, kl. 15:26

Opslags-harmonika-tavle for foreninger i RC 21. feb 2018

Vi mangler en opslagstavle i Rødovre Centrum lige over for Informationen, ført af denne, som månedsvis kan optage tilbud om arrangementer fra alle de mange foreninger i Rødovre. Her kunne opsættes løbesedler i A3-format med informationer om arrangementer. Ikke alle går på biblioteket!! Alle er kunder i RC.!!

Oprettet af: Anne-Mette Ibsen den 21. feb 2018, kl. 15:17

flytning af vinterferie 20. feb 2018

Jeg håber at dette forslag, kan komme i betragtning, for tænker på det nok ikke kun er mig der har det på samme måde. Jeg synes at vi i Rødovre kommune skal gå forrest for de andre vestegns kommuner. For hvordan kan det være at man i Rødovre Kommune har vinterferie i uge 8. Men rigtig mange andre kommuner har i uge 7.

Der findes 98 kommuner i Danmark, de 78 af dem har i uge 7.. hvor resten har i uge 8.

Nogle familier bliver hårdt ramt af dette, da men måske har et barn i en skole i Rødovre ( uge 8 ) hvor at barnets søskende går på en der har vinterferie i uge 7.
Der er også nogle forældre har ikke har mulighed i dette tilfælde at holde ferie med begge børn, da man ikke har mulighed for at bruge 10 ferie dage på det. Da man jo også har andre ferie såsom sommerferie.

Så derfor er mit forslag.
At vi i Rødovre kommune i fremtiden, kan bringe vinterferien til uge 7 og ikke uge 8. Da uge 7 er det uge hvor de fleste familier har ferie,

Oprettet af: Morten Veile Olsen den 20. feb 2018, kl. 22:47

Et grønt Rødovre 15. feb 2018

Der er ikke meget natur i Rødovre og slet ikke af den vilde slags.
Lad os ændre på det...lad os så vilde blomster i alle grøftekanter og på små græsklædte pyntearealer. Insekterne forsvinder i takt med de vilde blomster - og i forlængelse af det...forsvinder fuglene.
Kommunen bør straks stoppe med at slå alle græs og engarealer, når de står i fuldt flor forår og sommer. Der bør ventes til det bliver efterår. Hvert forår/sommer bliver Rødovres få- men smukke områder med vilde blomster slået og dermed forvandlet til grønne ørkener. Især engen mellem Voldgaden, Roskildevej og Absalon Camping bør fredes straks. Der foregår en ren massakre hvert forår, når blomsterflor, insekter og fugle mejes ned af kommunen gartnere. Lad os sætte en stopper for det nu!!

Oprettet af: Mai-Britt Larsen den 15. feb 2018, kl. 14:40

e--mail til ansatte i 2610 05. jan 2018

mulighed for at nå specifike personer pr. e-mail , istedet for at ringe og vente og vente . det er ment som en mulighed til at få et hurtigt ja/nej svar. det nuværende
system virker som om det er svært for den enkelte medarbejder at indpasse et for dem nemt spørgsmål/svar. det kræver altid et møde om 1-2-3-.el. fl.uger

Oprettet af: tom sorgenfri kjærgaard nielsen den 05. jan 2018, kl. 14:22

Nedsættelse af underskrifter til 600 for behandling af forslag fra borgerne 11. okt 2017

Baggrund:
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en forsøgsordning med borgerdrevne forslag.
Hvis et forslag skal vedtages, skal borgerne samle 1305 underskrifter, enten elektronisk eller på underskriftlister.
Som forperson for Alternativet i Rødovre, mener jeg at antallet er sat alt for højt.
Derfor stiller jeg forslag om, at antallet bliver sat ned til 600.

Oprettet af: Solveig Bentsen den 11. okt 2017, kl. 12:22

Sænkning af kommuneskatten 01. jun 2017

Vi har brug for, at tiltrække flere resourcestærke borgere, der på sigt kan bidrage til skatteindtægten. Da RK's kommuneskat kun har været stigende, har det være med til at skræmme resourcestærke borgere væk fra kommunen. RK bliver derfor anset som værende en fattigmands kommune med høj kommuneskat og mange borgere på offentlige forsørgelser - dette gør, at vi som RK borgere får mindre penge i hænderne til forbrug. En lavere skat vil også kunne tiltrække flere virksomheder og øge velstanden i RK. Med flere borgere, der betaler skat, bidrager det kun positivt på RK's vækst - herunder med udvikling af bedre transport muligheder (Metro) osv.

Oprettet af: Anders Hansen den 01. jun 2017, kl. 14:31

Mulighed for IV behandling i eget hjem eller på sundhedsklinik 27. apr 2017

Jeg er en af dem der ikk rigtigt tåler antibiotika i pilleform og jeg lider af en masse kroniske sygdomme som gør at mit immunforsvar i perioder er helt af h.... til. Jeg har f.eks haft blærebetændelse og nyrebækkenbetændelse 7 gange siden august, det har os krævet 7 indlæggelser siden august, som kunne have været undgået hvis jeg kunne have fået medicinen hjemme eller på en klinik et sted i Rødovre. Jeg ved at nogen kommuner har SOS ordning som betyder at de kan give IV behandling i eget hjem, derfor er jeg sikker på at sådan en god kommune som Rødovre også må kunne løfte denne opgave.

Oprettet af: Fie lynøe andersen den 27. apr 2017, kl. 21:54

Trafiksikring af Hendriksholms Boulevard 28. feb 2017

Som forældrerepræsentant på Hendriksholms Skole og mor til nedkørt søn på Hendriksholms Boulevard, er det blevet gjort mig meget klart, at kommunen i bund og grund ikke ønsker at trafiksikre Hendriksholms Boulevard mere end det i forvejen lysregulerede fodgængerfelt, hvori min 7-årige søn blev kørt ned d. 1. februar i år.
Efter ulykken har vi fået mange tilkendegivelser fra andre forældre, at de heller ikke føler sig specielt trygge ved krydsning af Hendriksholms Boulevard, da de ofte oplever, at der køres over for rødt. Alle vi har talt med taler for, at Hendriksholms Boulevard trafiksikres yderligere. Dertil kommer, at inden for få år, vil der for enden af vejen være ca. 1.000 nye boliger (Rødovre Port), og dermed en klart optrapning af trafik.
Jeg vil derfor stille forslag om, at Hendriksholms Boulevard trafiksikres med fartbump og nedsættelse af hastigheden, så forældre og børn kan føle sig trygge ved at krydse vejen til og fra skole.

Oprettet af: Anne-Mette Lorenzen den 28. feb 2017, kl. 09:25

Tilskud til privat dagpleje over 3 år 20. feb 2017

Rødovre kommune giver tilskud til pasning af børn hos privat dagplejer op til 3 år.
Det giver god mening at udvide alderen til over 3 år.
Mange børn trives bedre i mindre grupper.
En pasning hos privat dagplejer byder på mindre stress, larm og afbrydelser.
Bedre tid til fordybelse, mere voksenkontakt, større forudsigelighed og fokus på det nære.
Børn er forskellige og en privat dagplejer har bedre mulighed for at skabe den flexibilitet som lige er det der skal til for at mange børn fungerer så meget bedre end i en stor gængs børnehave.

Oprettet af: Årslevvej 21 den 20. feb 2017, kl. 19:51

Tilskud til pasning af egne børn. 20. feb 2017

Rødovre kommune giver tilskud til at man kan få passet sit barn hjemme, så længe det ikke er en forældre der passer barnet. Tilskuddet gives hvis personen( ja det kan være hvem som helst, bare ikke mor eller far) har en ren børneattest, og hjemmet kan godkendes af dagplejekontoret. Jeg forslår at forældre der ønsker at passe deres barn hjemme kan få det samme tilskud.

Oprettet af: Sanni kastberg Larsen den 20. feb 2017, kl. 17:30

Gadelys omkring damhussøen 02. jan 2017

Der bør opsættes gadelys rundt om Damhussøen og engen.

Motivation : der investeres enorme summer i bygning og drift af diverse sportsfaciliteter til byens borgere. Det er en god ting.

Men ville være rart at borgerne, også i den mørke årstid, kunne benytte Rødovres bedste natur- og motionssted, Damhussøen, til at få luft og motion uden at skulle færdes i totalmørke.

Oprettet af: rene kristensen den 02. jan 2017, kl. 08:46

Loft over pædagogers alenetid 08. dec 2016

Pædagogerne i Rødovres daginstitutioner er som mange andre pædagoger presset af dårlige normeringer. Et af følgerne af normeringerne er, at pædagogerne oplever alenetid, og derfor ikke kan udføre deres arbejde ligeså kvalificeret, som hvis der var to pædagoger til en børnegruppe. Skemaerne er så skrabede, at alenetid er en del af løsningen, både ved personalefravær og i ydertimerne.
En af konsekvenserne af alenetid er, at pædagogerne ikke kan tilbyde det nærvær, som alle børn har et grundlæggende behov for. Når man er alene med en børnegruppe i længere tid, kan man ikke fordybe sig i en aktivitet eller deltage i børnenes leg - i stedet bliver man nødt til at have overblik over børnegruppen, løse konflikter, sørge for personlig hygiejne og samtale med forældrene.
Et loft over pædagogers alenetid vil kunne forbedre normeringerne, så opgaverne kan løses på en mere tilfredsstillende måde for pædagogerne, og sikre børnene mere nærvær.
Med venlig hilsen en pædagog og borger i Rødovre. Helle Bjerregaard

Oprettet af: Helle Bjerregaard den 08. dec 2016, kl. 19:21

Obligatorisk førstehjælp i hjemmeplejen 27. okt 2016

Det er kommet mig for øre, at ansatte i hjemmeplejen ikke bliver tilbudt førstehjælpskursus. Det giver ingen mening, at de ikke er i stand til at yde førstehjælp, når deres kerneopgave er ældre mennesker, hvor risikoen for hjertestop mv. er væsentlig højere end med andre borgergrupper.
Det er under al kritik, at det ikke er en obligatorisk ordning, at de ansatte har et gyldigt førstehjælpsbevis.
Baggrunden for min henvendelse er, at jeg selv for 2 måneder siden genoplivede en ældre mand. Den eneste årsag til, at det lykkedes var, at vi der ydede førstehjælpen på ingen måde var usikre. Den sikkerhed er udelukkende pga. at jeg har taget mange repetionskurser, så det sidder på rygraden - og i den kommune jeg arbejder i, er det organiseret således, at det kun koster min afdeling 100 for et repetionskursus. Det skal så lige tilføjes, at jeg ikke arbejder med ældre, men med børn - også her er det naturligt, at vi kan yde førstehjælp.
Jeg er faktisk dybt chokeret over at bo i en kommune, hvor de ældre ikke er mere "sikrede" - og at de ansatte skal gå med en usikkerhed ift. om de er i stand til at hjælpe.
Mvh.
Lotte Grell

Oprettet af: Lotte Grell den 27. okt 2016, kl. 19:58

Psykiatrisk udrygningsteam 16. okt 2016

Der er brug for et udrygningsteam, som kan tage sig af mennesker med akkut opstået problemer.
Det er jo ikke alle, som har mulighed for at tage på psykiatrisk skadestue.
Frederiksberg kommune har et team.
Et smertetime, kan også hjælpe rigtig mange.

Oprettet af: Jane I. Magleholm den 16. okt 2016, kl. 20:49

Transport - hjælp til lungesyge borgere 14. okt 2016

I Rødovre har vi 1600 borgere med KOL + andre borgere med andre alvorlige lungediagnoser.

Vi med en lungesygdom har stort behov for hjælp til transport til at komme ud af vores bolig for kunne øge vores livskvalitet både ved at kunne komme til motion, kontakt til omverdenen = familie, venner, netværksgrupper fx.

Det er svært med Servicebussens rute, som vi jo helt klart mangler kører til KOL-fitness hos RKA på Højnæsvej 61-63, hvor der p.t. er 14 hold a 8 borgere, der motionerer et par gange om ugensamt 20 KOL-pt., der synger i Lungekor hver fredag.

Nu nærmere de barske vintermåneder sig, hvor vejret helt klart afgør, om man er i stand til at komme udenfor.

DERFOR et stort ønske om at kunne bestille Flex-transport betalt af Kommunen efter lægehenvisning, ændre ruten på Servicebussen.

Vi har også et stort ønske om mulighed for at kunne "låne" en bus med bemanding til en udflugt eller to om året, da det for utrolig mange er afgørende for deltagelse. I år har vi for 1. gang spist frokost i Brøndbyskoven. 37 borgere lykkes det at få presset sammen i dels Bestyrelsens biler, men også bilejere blandt deltagerne, men rollatorer, kørestole skal der også være plads til.

Håber seriøst, at der vil være opbakning omkring vores behov, så problemet kan tages op og blive løst.

Mange forventningsfulde hilsner
Hanne Dalsgaard
Rødovre Lokale Lungeafdeling

Oprettet af: Hanne Dalsgaard den 14. okt 2016, kl. 17:33

Opret dit forslag

* skal udfyldes
  
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider