Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Flytning af skolernes vinterferie til uge 7 07. maj 2019

I modsætning til de fleste hovedstadskommuner, afholdes skolernes vinterferie i Rødovre i uge 8 i stedet for uge 7.

Dette betyder, at man ikke kan afholde ferie sammen med familier fra andre kommuner, uden at mindst én af familierne må tage deres børn ud af skolen, ligesom samvær med venner og fritidsaktiviteter på tværs af kommunegrænserne besværliggøres i ferierne, da disse tilrettelægges efter de lokale feriedatoer.

Forslaget går derfor ud på at harmonisere placeringen af vinterferien med resten af hovedstadsområdet. I praksis må det betyde, at RK flytter sin vinterferie fra uge 8 til uge 7 (medmindre RK lykkes med at overbevise de andre kommuner om at flytte deres vinterferie).

Oprettet af: Emerik Schultz-Petersen den 07. maj 2019, kl. 11:18

Lys på cykelsti mellem Elstedvej og Jyllingevej til Rødovre Boldklubs kunststofbane 29. mar 2019

Vi er mange, der benytter stien fra Elstedvej til Jyllingevej og ned mod Damhusengen dels ifm cykelture ind til København og Vanløse men også, når vores børn bruger den dejlige nye kunstofbane, som er kommet for enden af Horshøjvej. Det er utrygt at færdes her for børn og det er farligt, da der ofte er gående og løse hunde. Der bør derfor etableres belysning på stien. Fx som det er lavet på Rødore stadion eller som steder i Københavns kommune, hvor lyset er lagt ned i vejen.

Oprettet af: Peder Skjalm Lissner den 29. mar 2019, kl. 20:41

Tilskud til pasning af egne børn 07. feb 2019

For at imødekomme forældres ønske om at passe deres mindre børn hjemme (0-3 år) og afhjælpe det stigende pres på daginstitutionerne foreslår jeg, at Rødovre Kommune giver tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet bør som det mindste, matche det tilskud kommunen allerede giver til ens barn ved at være indskrevet i en daginstitution, så man dermed lader tilskuddet følge barnet. Dermed vil det heller ikke være en dyrere løsning for kommunen.

Jf. Dagtilbudslovens § 86 har en kommune mulighed for at give forældre et økonomisk tilskud, som forældrene kan anvende til at passe deres eget barn.

Oprettet af: Signe Hansen den 07. feb 2019, kl. 13:15

Opret dit forslag

* skal udfyldes
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider