Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Cykelsti på Viemosevej og Sommerfuglevej 22. feb 2020

Jeg vil foreslå, at der bliver anlagt en cykelsti på Viemosevej og Sommerfuglevej i det nordlige Rødovre.

Vejene er flittigt anvendt af cyklister til og fra Islev Skole, ligesom mange cykler den vej, når der skal afleveres og hente i børnehaver og vuggestuer, da institutionerne ligger syd for Slotsherrensvej. Andre igen pendler på cykel til og fra arbejde. De alternative cykelstier, der forbinder nord/syd er ved Vestvolden og Nordre Ringvej. Ingen af dem bringer dig til Islev Torv eller Islev Skole, og det er en voldsom omvej, især for skolebørn.

Vejene bruges desuden mere og mere som gennemfartsvej af bilister, der skal til og fra hhv. industrikvarteret ved Mileparken og Slotsherrensvej. Det er min opfattelse, at disse folk på gennemfart ikke altid udviser det ønskede hensyn over for bløde trafikanter og børn, og der opstår dagligt farlige situationer, når en cyklist skal uden om en parkeret bil, eller to biler har lidt for travlt, når de skal forbi hinanden, og derved ikke giver megen plads til cyklister.

Den nye Netto ved Islev Torv vil også øge både bil og cykeltrafikken, og især biler, der kører ind og ud fra butikken, vil gøre livet farligt for cyklister.

Jeg tror derfor, at en at en cykelsti ved Viemosevej og Sommerfuglevej vil skabe større sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister og ikke mindst skolebørn.

Fremkommeligheden for bilister vil ikke blive formindsket, da cykelstien vil optage den plads, der i øjeblikket bruges til at parkere langs vejen. Det forudsætter dog, at man også laver standsnings og parkeringsforbud langs vejene.

Cykelstien bør efter min mening være hævet fra vejniveau med en kantsten eller lignende, så bilister ikke fristes til at tage den i brug ved forbikørsler, vendinger eller lignende.

Jeg håber, at mange borgere i Islev og resten af Rødovre vil tage godt imod forslaget og give det en stemme.

Oprettet af: Torsten Ahlmann den 22. feb 2020, kl. 05:51

Flytning af skolernes vinterferie til uge 7 07. maj 2019

I modsætning til de fleste hovedstadskommuner, afholdes skolernes vinterferie i Rødovre i uge 8 i stedet for uge 7.

Dette betyder, at man ikke kan afholde ferie sammen med familier fra andre kommuner, uden at mindst én af familierne må tage deres børn ud af skolen, ligesom samvær med venner og fritidsaktiviteter på tværs af kommunegrænserne besværliggøres i ferierne, da disse tilrettelægges efter de lokale feriedatoer.

Forslaget går derfor ud på at harmonisere placeringen af vinterferien med resten af hovedstadsområdet. I praksis må det betyde, at RK flytter sin vinterferie fra uge 8 til uge 7 (medmindre RK lykkes med at overbevise de andre kommuner om at flytte deres vinterferie).

Oprettet af: Emerik Schultz-Petersen den 07. maj 2019, kl. 11:18

Lys på cykelsti mellem Elstedvej og Jyllingevej til Rødovre Boldklubs kunststofbane 29. mar 2019

Vi er mange, der benytter stien fra Elstedvej til Jyllingevej og ned mod Damhusengen dels ifm cykelture ind til København og Vanløse men også, når vores børn bruger den dejlige nye kunstofbane, som er kommet for enden af Horshøjvej. Det er utrygt at færdes her for børn og det er farligt, da der ofte er gående og løse hunde. Der bør derfor etableres belysning på stien. Fx som det er lavet på Rødore stadion eller som steder i Københavns kommune, hvor lyset er lagt ned i vejen.

Oprettet af: Peder Skjalm Lissner den 29. mar 2019, kl. 20:41

Opret dit forslag

* skal udfyldes
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK