Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Rensning af Damhussøen samt vedligeholdelse af planter 07. jun 2021

Der er stærke ulækre lugt fra Damhussøen. Lugten har været stærke i de her varme tider. Desuden er træer og planter ikke vedligeholdt hvilket ikke er køn at se på.
Den manglende vedligeholdelse af træer og planter tiltrækker myggene her i sommerperioden. Det gør det mindre behageligt at vandre rundt om søen.
Vi foreslår at Damhussøen renses og træer samt planter vedligeholdes for at gøre stedet attraktivt for kommunens borgere.

Oprettet af: Samou Semou den 07. jun 2021, kl. 21:43

Hastigheds nedsættelse på Slotsherrensvej. 09. maj 2021

Der bliver kørt alt for stærkt på den tætbebyggede strækning på Slotsherrensvej fra kommune grænsen i Vanløse til Tårnvej. Mit forslag går på at nedsætte hastigheden til 50 km. i timen. Der burde måske opsættes permanent fotofælder på begge sider.

Oprettet af: Kim Christensen den 09. maj 2021, kl. 17:24

Stop brugen af valgplakater 19. mar 2021

Stop brugen af valgplakater ved KV21
Jeg stiller hermed et forslag om at vi i Rødovre vælger ikke at bruge valgplakater til valget 16/11.
Valgplakater er noget griseri for vores miljø, om så alle plakater efter valget blev håndteret på den mest hensigt mæssige måde ender der stadig med at ligge stumper af plastik over alt hvor de har hængt. Hvis alle de ca. 2.400 kandidater der på landsplan faktisk bliver valgt køber 400 plakater hver, hvilket svare til en palle, vil det fylde omkring 73 lastbiler med affald efter valget.
Det rigtige antal plakater er nok voldsom højere da mange af de ca. 9.500 opstillede vil købe personlige plakater og der derud over vil blive indkøbt til de enkelte partier.

At det samtidig er en kommunal udgift at nedtage plakaterne gør jo kun forslaget endnu mere relevant.

Lad os i Rødovre gå forrest og droppe denne gammeldags form og finde på noget bedre og mere miljø rigtigt.

Oprettet af: Mikkel Molin den 19. mar 2021, kl. 08:24

Forbyd valgplakater 18. mar 2021

Stop brugen af valgplakater ved KV21
Jeg stiller hermed et forslag om at vi i Rødovre vælger ikke at tillade valgplakater til valget 16/11.
Valgplakater er noget griseri for vores miljø, om så alle plakater efter valget blev håndteret på den mest hensigt mæssige måde ender der stadig med at ligge stumper af plastik over alt hvor de har hængt. Hvis alle de ca. 2.400 kandidater der på landsplan faktisk bliver valgt, køber 400 plakater hver, hvilket svare til en palle, vil det fylde omkring 73 lastbiler med affald efter valget.
Det rigtige antal plakater er nok voldsom højere da mange af de ca. 9.500 opstillede vil købe personlige plakater og der derud over vil blive indkøbt til de enkelte partier.

At det samtidig er en kommunal udgift at nedtage plakaterne gør jo kun forslaget endnu mere relevant.

Lad os i Rødovre gå forrest og droppe denne gammeldag form og finde på noget bedre og mere miljø rigtigt.

Oprettet af: Mikkel Molin den 18. mar 2021, kl. 17:31

Styrk biodiversiteten i Rødovre Kommune gennem et samarbejde med 'Vild med vilje' 26. nov 2020

Et vildere Rødovre

Biodiversiteten er under pres. Planter, dyrearter og svampe forsvinder, og økosystemer bliver ødelagt. Man anslår, at en fjerdedel af jordens arter af planter, dyr og svampe er i fare for at uddø, og mange af dem inden for de næste årtier. Man mener, at der forsvinder arter på jorden med en
hastighed, der er op imod 1000 gange hurtigere end naturligt. Naturkrisen omfatter også Danmark, hvor f.eks. 44% af bi-arterne er truet af udryddelse, og der er akut behov for mere vild og mere varieret natur nu.

Tabet af biodiversitet er et resultat af menneskelig aktivitet, og det er et problem, for naturen er ikke bare ren nydelse. Den er også en nødvendighed. Naturen er en kilde til udvikling og produktion af en lang række livsvigtige goder og økosystemtjenester. Det er afgrøder, rensning af luft og vand, bestøvning, binding af kulstof og kredsløb af næringsstoffer. Vi skal derfor passe godt på naturen og sikre plads til mange forskellige arter.

En beskyttelse af naturen er ikke kun et anliggende for politikerne på Christiansborg, men i høj grad også et anliggende lokalt og kommunalt. For der er meget der kan gøre i kommunens eget regi og derfor bør Rødovre Kommune melde sig til et samarbejde med 'Vild med vilje' og lave en reel strategi for hvordan vi lokalt i Rødovre Kommune kan gøre mere for vores natur og for biodiversiteten.

Der er allerede grønne, private fællesskaber i Rødovre med borgere der ønsker at gøre en forskel og som i deres egne haver prøver at give mere plads til naturen. Men for at vi virkelig kan rykke, bør og skal kommunen gå i front.

'Vild med vilje' (vildmedvilje.dk) er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Målet er at få det vilde og naturen ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger. 'Vild med vilje' skaber levesteder for planter, svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Gennem et partnerskab hjælper 'Vild med vilje' sine partnere med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats.

Fordele ved et vildere Rødovre:

• Med 'Vild med vilje' kan du bidrage til indsatsen for biodiversiteten ved at gøre naturen rigere og vildere helt lokalt.

• 'Vild med vilje'-områder kræver en mindre plejeindsats, så du kan bruge mere tid på at nyde livet og spare penge på drift.

• Vild natur er smuk natur, og med et 'Vild med vilje'-område kan du se naturens mangfoldighed udspille sig på nærmeste hold.

• Både udsigten til grønne miljøer og det at færdes i dem har påviste fordele for menneskers helbred og trivsel, fordi de mindsker stress og øger velvære.

• Et 'Vild med vilje' areal kan styrke kommunens grønne profil internt og eksternt. Arealet kan skabe forståelse for nye måder at drifte grønne områder hos brugerne og samtidig bruges i undervisning, efteruddannelse og motivation af driftsmedarbejdere

• Et projekt som det i Hjørring Kommune - kendt fra tv-programmet 'Giv os naturen tilbage' - viser, at det faktisk gør en forskel, når alle gør noget i en kommune. Her lykkedes det med en kæmpe indsats f.eks. at få 4 gange så mange sommerfugle, dobbelt så mange bier og 1/3 del større artsrigdom i løbet af 1,5 år.

Læs mere og tilmeld kommunen på: www.vildmedvilje.dk

Se også eksempler på, hvad andre danske kommuner gør her:
- Bynatur i Aarhus: www.aarhus.dk/media/25985/bynatur-i-aarhus_vejledning_interaktiv.pdf
- Aalborg Kommune: naturkommunen.dk/wp-content/uploads/2020/10/11.00-11.20-Catrine-Jensen-Aalborg-Kommune-Fra-strategi-til-praksis.pdf
- Fredericia Kommune: www.vildmedvilje.dk/wp-content/uploads/Vilde_Haver1.pdf

Oprettet af: Anders Juul Goldschmidt den 26. nov 2020, kl. 11:48

Opret dit forslag

* skal udfyldes
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider