Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Hjemmepasnings tilskud 0-3 år RØDOVRE 15. aug 2020


Du skal som forældre (biologiske- og adoptiv forældre) kunne modtage tilskud fra Rødovre kommune, for at hjemme passe dit barn fra 24 uger og op til 3 år, som udgør 7.594,00 kr pr. mdr svarende til tilskuddet som bliver givet til institutionen.
(prisen er sat udfra tilskuddet der bliver givet til forældre i Frederiksberg kommune pr. 1.7.2020)

PLADS I HJEMMET, MEN IKKE I INSTITUTIONERNE!

Vi ønsker at få indfører ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Rødovre kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.

Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Rødovre kommunerne mulighed for at tilbyde forældrene et alternativ til en institutionsplads, idet et stigende antal Rødovre forældre ønsker at passe deres egne børn hjemme

Tilskudsordningen vil give familier i Rødovre en økonomisk mulighed for at vælge at give deres barn en tryg og rolig start på livet, i vante omgivelser, sammen med barnets primære omsorgspersoner (mor/far) op til et helt år efter endt barsel.

Som forældre i Rødovre kommune kan man pt. kun få offentlige tilskud ved privat pasning, så længe man ikke er barnets forældre.

Hvilket ikke er i overensstemmelse med, hvad flere af nutidens psykologer og psykiatere anbefaler for små børn (bl.a. børnepsykiater Gideon Zlotnik, som generelt fraråder at sende børn i pasning udenfor hjemme når de er under 2 år - og børnepsykolog John Aasted Halse, der anbefaler at man taler for en så sen start i institution som overhoved muligt - og at børn bør passes primært af deres forældre, til de er tre år, f.eks. Jesper Juul.).


Alle kommuner kan give dette tilskud - Rødovre kommune har valgt ikke at gøre det.

Skriv under hvis du ønsker at der også skal være tilskud til pasning af eget barn i Rødovre kommune.

Oprettet af: isabella jørgensen den 15. aug 2020, kl. 02:25

Cykelsti på Viemosevej og Sommerfuglevej 22. feb 2020

Jeg vil foreslå, at der bliver anlagt en cykelsti på Viemosevej og Sommerfuglevej i det nordlige Rødovre.

Vejene er flittigt anvendt af cyklister til og fra Islev Skole, ligesom mange cykler den vej, når der skal afleveres og hente i børnehaver og vuggestuer, da institutionerne ligger syd for Slotsherrensvej. Andre igen pendler på cykel til og fra arbejde. De alternative cykelstier, der forbinder nord/syd er ved Vestvolden og Nordre Ringvej. Ingen af dem bringer dig til Islev Torv eller Islev Skole, og det er en voldsom omvej, især for skolebørn.

Vejene bruges desuden mere og mere som gennemfartsvej af bilister, der skal til og fra hhv. industrikvarteret ved Mileparken og Slotsherrensvej. Det er min opfattelse, at disse folk på gennemfart ikke altid udviser det ønskede hensyn over for bløde trafikanter og børn, og der opstår dagligt farlige situationer, når en cyklist skal uden om en parkeret bil, eller to biler har lidt for travlt, når de skal forbi hinanden, og derved ikke giver megen plads til cyklister.

Den nye Netto ved Islev Torv vil også øge både bil og cykeltrafikken, og især biler, der kører ind og ud fra butikken, vil gøre livet farligt for cyklister.

Jeg tror derfor, at en at en cykelsti ved Viemosevej og Sommerfuglevej vil skabe større sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister og ikke mindst skolebørn.

Fremkommeligheden for bilister vil ikke blive formindsket, da cykelstien vil optage den plads, der i øjeblikket bruges til at parkere langs vejen. Det forudsætter dog, at man også laver standsnings og parkeringsforbud langs vejene.

Cykelstien bør efter min mening være hævet fra vejniveau med en kantsten eller lignende, så bilister ikke fristes til at tage den i brug ved forbikørsler, vendinger eller lignende.

Jeg håber, at mange borgere i Islev og resten af Rødovre vil tage godt imod forslaget og give det en stemme.

Oprettet af: Torsten Ahlmann den 22. feb 2020, kl. 05:51

Opret dit forslag

* skal udfyldes
 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider