Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Et Rent Rødovre 21. apr 2018

Som borger i Rødovre er det trist at se, hvor beskidt der kan være ude på vejene samt i de grønne områder i Rødovre .
Dels er der affald fra mennesker, dels hunde efterladenskaber. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at dette skal tages alvorligt og afskaffes hurtigst muligt.
Dette kan evt. gøres i form af opslag i kommunens områder, information og undervisning om miljø på skolerne, opslag i forretningerne, kampagner, opslag på lygtepælene, i Rødovre centrum, nabohjælp samt opsættelse af flere affaldsbeholdere i kommunen.
Til hundeejerne kunne man tilbyde gratis hundeposer og opfordre til at tage ansvar.

Det ville være rart at kunne nyde sommeren og gå ture uden at vade i affald og hundelorte.

Til slut vil jeg opfordre kommunen til at give bøder til dem, der fortsat smider affald og efterlader hundelorte udenfor sit eget hjem.I forlængelse heraf kunne man indføre bøder hvis folk ikke rydder op efter sig og efter deres hunde.

Oprettet af: Safija Raimoski den 21. apr 2018, kl. 10:38

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider