Borgerdrevne forslag

Her kan du oprette og støtte forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.
Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Borgerdrevne forslag

Fold alle ud

Opret forslag

Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. For bl.a. at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 500 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Rødovreborgere, der må oprette forslag.

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Rødovre, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men dine kontaktoplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være borger i Rødovre for at stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser for at sikre, at det kun er Rødovreborgere der opretter og stemmer på forslag.

Fysiske underskrifter

Du har også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De Rødovreborgere, der støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift. Det skal være tydeligt, hvilket forslag borgerne støtter. De fysiske underskrifter skal afleveres til Rødovre Kommune, staben for Politik og Kommunikation.

Information om datahåndtering

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerdrevne forslag. 

Et forslag udløber 12 måneder efter det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 stemmer inden for 12 måneder, og opfylder forslaget kriterierne for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet, når forslaget er færdigbehandlet.

 

Rødovre en grøn og bæredygtig by 22. apr 2018

Kære Rødovre Kommune

I et år har vi som frivillig forening under navnet Ren By Rødovre arbejdet hen imod et "renere" Rødovre. Vi har igennem dette år fået megen positiv respons fra vore omgivelser og samtidig er vi stødt på en del udfordringer, som til tider har været lidt op ad bakke, men vi vil gerne fokusere på de positive ting og være konstruktive og løsningsorienterede. Vi håber på at kommunen kunne se en gevinst i, at lade de kreative kræfter komme mere i spil i samarbejde med jer, erhvervslivet, byens borgerne og øvrige frivillige foreninger, således vi "er sammen om" at gøre en forskel. Det kan til tider for den enkelte virke som om, at der er langt mellem dialogen fra "borgen" ud til byens borgere, men den er ikke længere end vi selv gør den til. Så vi opfordrer og inviterer hermed til en snak om følgende punkter :

1) Iværksætte Workshop´s - Initiativ til skabelsen af et netværk/tænketank der samler byens kreative kræfter.
2) Et hus hvor vi kan mødes og skabe fantastiske bæredygtige initiativer som er drevet af idéer/elementer som tager udgangspunkt i Reduse, Reuse og Recycle.
Et hus hvor borgerne kan komme og få information og deltage aktivt.
3) Fondsmidler fra RK til kreative initiativer for en bæredygtig by.
4) Et mere grønt og vildt blomstrende Rødovre - flere grønne områder/midterrabatter med blomster/etablering af naturlige vandløb/(LAR løsninger) vedligeholdelse af søer og mindre græsslåning - lad blomster og græsset gro.
5) Spar de 10 mio kroner på bycykelinitiativ og lad de kreative kræfter komme i spil og lad os skabe et helt enkelt alternativ, der kan være lige så godt. - initiativ til nedbringelse af CO2 udledning.
6) Bussen der kører rundt i Rødovre for at hente ældre - den er der også en mere bæredygtig løsning til - støtte til kreative initiativer til nedbringelse af CO2 udledning.
7) Etablering af et "Genbrugs/Nyttehus" således at vi får genanvendte langt flere ting der går til spilde. Samarbejde mellem RK, frivillige og Jobcenter.

Initiativer som disse skaber nye jobs, muligheder for borgere at komme i arbejdsprøvning og kan hjælpe andre borgere ud af ledighed eller blot det at være i gang med noget meningsfyldt.

Vi håber i tager postivt imod forslag og i langt højere grad inddrager borgere, unge som gamle til at skabe byens liv - ikke kun i ord men i handling og ej kun afhængig af antal "stemmer". Et forslag skal give mening uanset antal stemmer og være til alles fælles bedste og altid forsvare den svageste i samfundet.

På vegne af Ren By Rødovre - v. Bodil Fosgaard

Oprettet af: Bodil Fosgaard den 22. apr 2018, kl. 23:40

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider