Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forsalg til Regulativ for erhvervsaffald

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Rødovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald
Høringsperiode: 12.02.20 - 11.03.20
Sagsnummer

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i 4 uger. 


Se Forslag til Regulativ for erhvervsaffald her 


Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Rødovre Kommune har foretaget mindre ændringer i regulativet for erhvervsaffald. Ændringerne  omhandler hovedsageligt den midlertidige indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald for virksomheder (under § 10), der gjaldt indtil den 1. april 2014. Den er taget ud.

 

I § 16, vedrørende deponeringsegnet affald, er regler for prøvetagning og karakterisering af affaldet præciseret. Det er gjort med henblik på at sikre, at potentielt miljøskadelige stoffer ikke deponeres ulovligt.

 

Høringsperiode

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. februar 2020 til den 11. marts 2020. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 11. marts 2020 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Miljø og Affald i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000.  

Høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK